Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bitkilerde adaptasyon nedir? Örnekleri nelerdir?

Adaptasyon, canlıların bulundukları çevre ve koşullarda en iyi şekilde yaşabilmeleri ve nesil devamı için oraya uyum sağlamalarıdır. Adaptasyon canlılar alemine ait bir özelliktir. Aynı türün bir üyesi olsalar bile bulundukları koşullar onları farklılaştırabilir. Örnek olarak kutuplarda yaşayan ayıların beyaz renkli, ekvatordakilerin koyu renkli olması, çöl tilkilerinin kulaklarının 15 cm'ye varan uzunlukta olması da bir adaptasyon örneğidir. Bu özel durum kendisini çölde yaşamasını sağlar, çünkü vücut sıcaklığını kulakları vasıtası ile dengede tutar.

Şimdi bitkilerin adaptasyon örneklerine bakacak olursak;
  • Kurak ve sıcak bölgelerde yaşayan bitkilerin, (en iyi örnek kaktüstür.) su kaybını azaltmak için yapraklarının diken şeklini alması, kıvrık ve tüylü olması ve gövdelerinin kalınlaşıp su depo etmesi bir adaptasyondur.
  • Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olmaları
  • Su bitkilerinin terleme ile su kaybını arttırmak için yapraklarının geniş yüzeyli olması ve yapraklarında hava boşluklarının bulunması
  • Bitki yapraklarının dallara birbirlerinin güneşlenmesini engellemeyecek şekilde dizilmesi
  • Ilıman iklimde yaşayan palmiyelerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olması
  • Çam ağaçları gibi iğne yapraklı bitkiler, dört mevsim yeşil kalır ve çok sıcak veya soğuk iklimlere karşı dayanıklıdır.
  • Paylaş