Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bitkilerin anatomik yapısı nasıldır?

Bitki

Bir bitki kök ve sürgün sistemi denilen iki ana parçadan oluşur. Kök, bitkinin toprak altında; sürgün sistemi ise toprak üstünde kalan bölümüdür. Kök sistemi toprak altına dallanmış bir veya daha fazla ana kökten meydana gelir.

Kök ve sürgün sistemini oluşturan kök, gövde ve yapraklara vejetatif organlar denir ve bitkinin büyüme, gelişme, korunma gibi faaliyetlerini sürdürürler. Vejetatif organların devamı olan çiçek, tohum ve meyveye ise generatif organlar denir ve bitkinin üreme işlevini yerine getirirler.
Bitki

Kök Sistemi
Kök sistemi bitkiden bitkiye farklılık gösterebilir. Tohumlu bitkilerde saçak ve kazık kök olmak üzere iki kök türü vardır. Saçak kök birçok dala ayrılan kök türüdür. Kazık kök bitkilerin kökleri ise bir tek ana kökten oluşur. Şeker pancarı, havuç ve şalgam gibi bitkiler kazık köklüdür. Soğan, buğday, çimen gibi bitkiler saçak köklüdür.

Bunlara ek olarak adventif (ek) kök adı verilen kök türü de vardır. Bunlar normal kök sistemine ek olarak gövdeden gelişen kök türüdür. Mısır bitkisinde adventif kök bulunur. Kök gövdeden çıkar ve toprağa doğru inerek uzun, ince gövdeye destekleyici etki verir.

Sürgün Sistemi
  1. Gövde: Dal, yaprak ve çiçeklerin oluştuğu yerdir. Bu açıdan bitki için yaşamsal öneme sahip bir organdır. Ayrıca bitkide besin, su ve mineral taşınımını sağlar. Bitkilere göre gövdeler de otsu ve odunsu olmak üzere ikiye ayrılır. Odunsu gövde sert kabuk içeren gövdeler iken otsu gövdeler yumuşak yapılı, kabuk içermeyen gövdelerdir.
  2. Yaprak: Bitkinin metabolizmasında en önemli organdır. Yaprak bitkide fotosentez ve terlemenin yapıldığı asıl organdır.
  • Paylaş