Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bitkilerin de insanlar gibi bağışıklık sistemi var mıdır?

Bitkilerde de insanlarda olduğu gibi bir bağışıklık sistemi vardır. Onların da bir canlı olduğunu unutmamak gerekir. Her canlının kendini korumak ve doğal bir savaş başlatabilmesi için bağışıklık sistemine sahip olması gerekir. İnsanlarda ve diğer memelilerde bağışıklık sistemi ikiye ayrılır. Doğal bağışıklık: Canlının doğuştan getirdiği ve onu hastalık etkenlerine karşı koruyan kalıtsal, anatomik, hormonlar, doku ve salgılardaki özel koruyucu maddelerle sağlanan bağışıklıktır. Doğal bağışıklık etkisi ile diğer canlılarda hastalık oluşturan pek çok etken bizlerde hastalık oluşturamaz.
Kazanılmış bağışıklık: Canlının hastalık etkeni ile karşılaşması ile oluşan bağışıklıktır.

Bitkilerdeki bağışıklık sistemi;

  • Bitkiler kendilerine zarar verebilecek her türlü canlıya karşı salgı üretebilirler. (Bakterileri, virüslere, mantarlara, parazitlere karşı...)
  • Mevsim değişikliğinde şekerli dokular oluşturup, yazın sıcaktan kışın soğuktan korunurlar.
  • Dinlenmeye çekilirler. Bu durumda öldükleri sanılır ancak bitkinin yumrusu sağlıklıdır ve şartlar olumlu hale geldiğinde tekrar canlanır.
  • Dikenleri ve yakıcı tüyleri sayesinde her türlü etkenin uzaklaşmasını sağlarlar.
  • Bitkilerin bağışıklık sistemi, uygun ısı, uygun toprak, uygun sulama, ışık ve gübrelemeyle doğru orantılı olarak güçlenir.

Bitki Bilimi
  • Paylaş
1

Ercan Yeni, Genellikle, bitki için zor geçen bir "vejetasyon evresi" (=büyüme mevsimi) söz konusu olmuş ise bitkide o evre sonunda veya ertesi yıl daha çok tohum yapma eğilimi olur, bu eğilim tamamen üreme hormonlarının salgısının artması ile ilgilidir. Bu da çoğalmanın ve türün devamlılığını garanti etmek adına ortaya çıkan bir bağışıklık geliştirme durumu olarak yorumlanabilir.
Bir bitki ortamına göre; daha fazla güneş, uygun nitelikli su, daha fazla besin, yerine göre uygun sıcaklığa ve hava kalitesine muhtaçtır, bunlardan optimumdan sapma göstermeye başlayan durumların sebeplerine karşı ya uyum ya da savaş mekanizmaları geliştirir. Uyum geri çekilme olarak algılanabilir, savaş ise kimyasal (köklerinden asit salgılayarak rakip veya düşmanları engelleme davranışı gibi), fiziksel-mekanik (gölge ile başka bitkiye ışık vermeyerek öldürme, ezme), biyolojik ( kendisine zarar yapan canlıyı veya etkiyi kendisine yarar sağlayan bir canlı ile engelleme, örneğin; kendisine zarar yapan tırtılları yiyen kuşlar için hoş koku salgılayan çiçek ve meyve vermek gibi..) olabilir.
Bitkinin tüm davranışları, ortama uyum ve şartlardan maksimum faydayı teminin yanında hayatta kalma açısından yorumlanmalıdır.