Bilmek istediğin her şeye ulaş

Biyokütle enerjisi nedir?

Biokütle,altarnatif enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahiptir.Güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez yolu ile sürekli karbon depolayabililen kaynaktır.Bu kütle kullanılarak farklı ihtiyaç alanlarına yönelik katı,sıvı ve gaz formatları şeklinde enerji elde edelebilir.Biyokütle enerjisinin kolay depolanabilir olmasıdiğer enerji kaynaklarına göre avantaj sağlamaktadır.
Biyokütle

  • Paylaş