Bilmek istediğin her şeye ulaş
Vücudun herhangi bir yerinden tanı koymak için mikroskop altında incelemek veya çeşitli testler yapmak amacıyla hücre veya doku parçası alınması işlemine biyopsi denir. Yunanca -bios “hayat” ve -opsis
“bakmak” kelimelerinden türetilmiştir.

İlk biyopsi, 11. yüzyılda Ebul Kasım tarafından bir tiroid nodülünde (guatr) iğne ile alınan materyalin değerlendirilmesi şeklinde yapıldıktan sonra günümüze kadar çok değişiklik göstermiştir. Ancak şurası ilginçtir ki, aradan geçen 1000 yıla rağmen tiroid nodüllerinde iğne biyopsisi hala vazgeçilmez bir yöntemdir.
Yakın zamana kadar vücut dokularından parça alınması için açık cerrahi yöntemler yaygın olarak kullanılmıştır ve halen de kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle açık biyopsilerin bir kısmının yerini çeşitli iğneler kullanılarak yapılan biyopsiler almıştır.

Üç çeşit biyopsi mevcuttur:
 1. İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB veya FNAB)
 2. Core (kor) Biyopsi, Kesici veya Kalın İğne Biyopsisi
 3. Açık (cerrahi) biyopsi
 • Paylaş
Vücudun herhangi bir yerinden tanı koymak için mikroskop altında incelemek veya çeşitli testler yapmak amacıyla hücre veya doku parçası alınması işlemine biyopsi denir. Alınan parça sayesinde hastanın ameliyat edilip edilmeyeceğine, nasıl bir ameliyat uygulanacağına karar verilir. Hastalıklı olduğu düşünülen dokudan ve organdan parça alınması tedavinin planlanması ve tanısı için oldukça önemlidir.

Tanı amaçlı veya taramalı amaçlı yapılan bu işlem bütün organlara yapılabilir. Tarama amaçlı iğne biyopsisi ve meme biyopsisi yapılabilir. Biyopsi sırasında acı duymamak için bölge lokal anestezikle uyuşturulur.

BİYOPSİ YÖNTEMLERİ

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleri (ultrason, tomografi, mammografi, MR gibi) rehberliğinde biyopsi alınacak kitle veya organın içine gönderilen bir iğne yardımıyla hücre alınması işlemidir. Burada ince uçlu normal enjektör iğnesi kullanılabildiği gibi, özellikle derin kitle ve organlara ulaşmak için özel geliştirilmiş iğnelerde kullanılabilmektedir.
Biyopsi
Core Biyopsi, Kesici veya Kalın İğne Biyopsisi: Çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleri (ultrason, tomografi, mammografi, MR gibi) ile biyopsi alınacak kitle veya organın içine gönderilen kesici bir iğne yardımıyla doku alınması işlemidir. Genellikle lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile yapılır.
Açık (cerrahi) biyopsi: Bir cerrahi uzmanı tarafından, biyopsi alınacak kitle veya organa operasyon ile ulaşıp cerrahi yöntemle incelenecek parçanın alınması işlemidir.
Laparaskopik biyopsi: genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir kameranın karın, göğüs boşluğu veya eklem içi gibi diğer boşluklar içine sokularak iç organların görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyattır.
Küretaj biyopsi: Kürtaj olarak halk arasında bilinen işlemin anlamı kazımadır. Rahim içi veya kemik gibi organlarda küret adı verilen kaşık benzeri bir alet yardımı ile o alandaki materyalin kazınarak alınması işlemine verilen isimdir.
Endoskopik biyopsi: Mide, barsak, idrar torbası, akciğer gibi organlara kıvrılır bir ışık kaynağı ucuna bağlı kamera sokularak organın incelenmesi ve şüpheli alan veya alanlardan örnek alınması işlemidir.
 • Paylaş
Biyopsiler: Vucuttaki herhangi bir organın içinde bulunan bir lezyona (kitle veya kitle benzeri görünüm) tomografi veya ultrasonografi eşliğinde iğne ile girilerek yapılan biypsilerdir. Biyopsi yapılacak organ ve organdaki lezyon en iyi hangi yöntemle görünüyorsa (Bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi gibi) o yöntemle organ içindeki lezyonun yeri belirlenir ve lokal anestezi ile cilt ve cilt altı yapılar uyuşturulduktan sonra iğne ile istenilen lezyona girilir ve küçük parçalar alınır. Alınan küçük parçalar patoloji laboratuvarına yollanarak tahlil yaptırılır. Hastanın cildinde büyük kesi veya dikiş yapılmaz. İşlem genellikle 15-20 dakika sürmektedir
Meme biopsisi: Meme içinde saptanan kitle veya kitle benzeri yapılara yapılan biyopsidir.
 • Nasıl Yapılır
  • Ultrasonografi eşliğinde memedeki lezyonun yeri belirlenir.
  • Lokal anestezi yapılır, işlem tümü ile ağrısızdır.
  • Genel anesteziye ihtiyaç yoktur işlem sırasında ağrı duyulmaz
  • Ultrasonografide görerek bir iğne ile lezyonun içine girilir ve iğne içine küçük paraçalar alınır.
  • İşlem sırasında hasta sırt üstü yatar.
  • 10-15 dakikada tüm işlem biter
  • İşlem sonrası biyopsi yerinde morarma olabilir.
  • İşlemden hemen sonra hasta ayağa kalkabilir, işini yapabilir, araba kullanabilir.
 • Dikkat edilmesi gerekenler:
  • İşlemi yapan doktorun deneyimli olması gerekir ve daha önce çok sayıda bu tip biyopsi yapmış olması tercih edilmelidir. Deneyimsiz kişiler lezyon küçük olduğundan lezyon dışından parça alabilirler tam olarak lezyonu hedefleyemeyebilirler. Yalnış yerden alınan parça yalnış tanıya neden olur.
  • İşlemin kesici iğne (tru-cut) ile yapılması tercih edilmelidir. Böylece yeterli parça alınabilir. İnce iğne aspirasyonu şeklinde yapılan biyopsilerde materyalin az olması nedeni ile tanı hataları olabilmektedir.
 • Avatajları:
  • Çoğu lezyonda cerrahi biyopsilere tercih edilmelidir. Cerrahi biyopsiler ağrılı olabilmektedir, kesi izi kalabilmektedir ve işlem sonrası dikişler nedeni ile rahatsızlık verebilmektedir. Kararı vermeden önce her iki yöntemi de doktorunuz ile tartışın.
  • Elle hissedilebilen lezyonlarda elle hissedilerek kitleden iğne biyopsisi yapma eğilimi vardır. Bu tip olgularda ultrasonografi eşliğinde görerek girmek daha güvenli olacaktır.
  • Kolay ve kısa sürede yapılır
  • Ağrısızdır
  • Ciltte kesi izi olmaz
 • Dezavatajları:
  • Ultrasonografi ile görünmeyen lezyonlarda uygulanamaz
  • Bazı büyük lezyonlarda alınan örnekler tüm lezyonu temsil etmeyeceğinden yetersiz kalabilir
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1684 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt