Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bizler insanoğlu olarak kuşlardan esinlenip uçağı icat ettik, peki ya sözde evrim geçiren kuşlar hangi canlıdan esinlenip de uçmayı akıl etti?

bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar doldurmuş burayı ağzı olan konuşuyor
 • Paylaş
dinle sözüm al nasihat, dağları da kış incitir...cahil ile etme sohbet, her sözü bir baş incitir...
 • Paylaş
bu ayetler ışığında bilimsel olarak bakıldığında evrim yaratılışla çelişmiyor.Darvin bu süreci kendiliğindenciliğe,tesdüfe bağlayabilir ama bu evrim sürecini yadsımamızı gerektirmez.Kitabında bilinenin aksine maymundan değil İnsanımsılardan bahseder ki buda tamamen yanlış değildir. Benim asıl ifade etmek istediğim nokta inananların bir şeyi reddederken tamamen öğretilmiş önyargılarla hareket etmemeleri gerekliliğidir.
 • Paylaş
1

Mustafa Uyanık, son cümlenizde coook haklısınız.

Uçma, ilk olarak böceklerde ortaya çıkıyor kuşlarda değil.
 • Paylaş
1

Med Cezir, uçuşan bakterileri göz ardı edersek tabii.

evrime çok takılıyosn.
 • Paylaş
biz yüremeyi nasıl akıl etmedik direk yürüdüysek onlarda uçmayı akıl etmedi sadece uçtu:) icat etme olayı sadece insanda var:)
 • Paylaş
evrim tefsir alimleri tarafından da kabul edilen bir süreçtir.Daha fazla okumanızı tavsiye ederim.
 • Paylaş
Hangi tefsir alimleri evrimi kabul etmiştir, isim verebilir misiniz? Oldukça basit bir soru sormama rağmen hâlâ hakaretten başka bir cevap alamadığımı da belirtmek isterim.
 • Paylaş
1

Şaman, Tek bir kaynağı bile belli olmayan kitaba dayanarak ilim yapılamaz, hiçbiri kabul etmemiştir hatta evrimden haberleri bile yoktur. Zaten onlar ve inananlar ensest ilişki ürünleridir (kendi iddialarına göre), evrimi düşünüp anlayabilecek ya da neyin bilimsel olup, neyin bilimsel olmadığı konusunda da fikirlerine güvenilemez. Onların bile inkar edemeyeceği şekilde istatistiki bir gerçek vardır ki ensest ilişki ürünlerinin zekası genellikle kıt olur.

hallac ı mansur dan başlayın,İbni haldun u okuyun mesela,
çok farklı şeyler anlatıyorlar bize ezberletilenlere kıyasla.
 • Paylaş
1

Erdal, Bence aşırı yanılıyorsun hallacıları hollacıları okuyarak. Bu ''filozoflar'' kurandan bilim üretme çabası içinde ancak görüldüğü gibi yok öyle bir şey kelimeleri devirerek bir şeyler üretme çabası içindeler ancak bilimde böyle bir şey olmayacağı gibi bunlara inanmakta doğru olmaz!

imam hanefi öldükten sonra neler söylenmiş ardından?
bide oralardan bakmak gerek.
 • Paylaş
imam hanefi öldükten sonra neler söylenmiş ardından?bide oralardan bakmak gerek.
 • Paylaş
pardon yanlışlıkla oldu şikayet.
 • Paylaş
önemli değil.
 • Paylaş
Siz ısrarla araştırmam için doneler veriyorsunuz, amma lakin yukarıdaki, ta en baştaki soruma bir türlü cevap alamayacağım sanırım. İmam Hanefi kimin ardından söylemiş, iki isim verdinizi hangisi? Bir takım iddialar ileri sürüyorsunuz, kaynaklarınızı da söyleyiniz ki biz de o kaynakları değerlendirebilelim.
 • Paylaş
İmam hanefi ye seleflerinin söylediklerini kastettim.
“İnkar edenler, gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi görmüyorlar mı?”(Enbiya, 21/30)
 • Paylaş
“Her şeyin hilkatini en güzel yapan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur. İnsanın neslini hakîr bir sudan yapan, sonra onu şekillendirip ruhundan üfüren, ve sizin için kulak, gözler ve kalpler vareden O’dur. Doğrusu şükrünüz pek az.”(Secde, 7-9) Ayetinde “insanı yaratmaya çamurdan başladı” ifadesi, yaratmanın aniden olmadığını merhalelerle meydana geldiğini belirtmektedir
 • Paylaş
“Ne diye Allah’a gereği gibi bir davranışta bulunmuyorsunuz?Halbuki O sizi evrim merhalelerinden geçirerek yaratmıştır.”(Nuh, 71/13-14)

“Atvâran” kelimesi, tekili “bir halden diğer bir hale geçmek” veya “bir merhaleden diğerine geçmek” anlamına gelen “tavr” kelimesinden gelmedir. Mastarı olan “tatavvur”, günümüzdeki (evolution) kelimesine tekabül eder. Sinonimi olan “tahavvul” de dönüşümcülük (istihale) yani transformisme’in karşılığıdır. Söz konusu ayette “etvâran” kelimesi insan evriminin biyolojisindeki (etapes consecutives) denilen art arda gelen evrim merhalelerinin tümünü içermektedir. Şu halde bu kelimeyi “evrim merhaleleri” şeklinde yorumlamak gerekir.(Yakıt, l’Attitude.,, s . 141 vd.) Bazı müfessirlerce bu ayet, “bir halden diğerine” gibi spiral, “farklı şekiller altında”, “merhaleler halinde” gibi vertikal bir diyalektik şeklinde düşünülerek yorumlanmaktadır. Her halükârda bu ayet bize, evrimin tabiata bahşedilmiş ilâhi bir kanun olduğu gösterir
 • Paylaş
Islam filozoflari tarafindan Evrim in ele alinmasi Darwin den 850 yil önceye gider.
 • Paylaş
kuşlara gelince bu sürecin yanlızca bir parçası olarak kanatlandılar ve uçtular:))
umarım sorunuz cevaplanmıştır.
 • Paylaş
3

Cenk Ustabaş, kuşlara gelince bu sürecin yanlızca bir parçası olarak kanatlandılar ve uçtular:) ilk başta söyleyeceğini en sonda söyleyerek googledan kopyala yapıştır yaparak kendine ait olmayan bilgilerle insanları aşağılayarak ağzı olan konuşuyor diyerek evrimini tamamlayamadığın aşikar. bu lafını beğendim çünkü kendini çok güzel anlatmışsın. eli olan kopyala yapıştır yapıyor ne güzel alem sanal alem dimi...

Caner Tokay, ağzı olan konuşuyor cümlesi bana ait değil ama doğru söylemiş arkadaş.Bilgi neden bu kadar rahatsız ediyor sizi?

Phiphenomenon, ben google dan araştırılıp buraya kopyalanmasında bir sakınca görmüyorum. Düşüncelerimizi sağlamlaştırmak adına zaman zaman çoğumuz buna müracaat ederiz. Önemli olan düşünceleri saygı çerçevesinde müzakere/mütaala edebilmek.

Sayın Kipke, Nuh, 71/13-14 ile ilgili alıntıladığınız kaynağı\linki lütfen paylaşır mısınız?
 • Paylaş
Sayın Kipke bulabildiğim kaynaklardan inceledim. Sizin yaptığınız alıntı Pr. Dr. İsmail Yakıtın bahsi geçen ayetlere yaptığı yorumdan aynen alınmıştır. İsteyen olursa linki paylaşabilirim. Bakınız Sayın İsmail Yakıt yorumuna nasıl devam ediyor. (parça parça alıntılayacağım) "Allah insanı topraktan yarattı” ayeti, topraktan hayata doğru giden bir seleksiyonu (ıstıfa) belirler. “Ol” emri bu seleksiyonun bir insan varlık olması cihetinde verilmiştir. Tanrı’ın ilmindeki mahiyet ile bu var oluş bir aynilik arzetmektedir. Buna Din Felsefesinde (coexistence) denir. Mâhiyet “ol” emrine müteâkiben evrim etaplarını izliyerek varlığa gelmektedir. Kur’an’a göre her evrim etabı yeni bir yaratmadır. Kur’an’da bu oluşun keyfiyetini, önce insanı meydana getiren maddenin yaratılması sonra da ona şekil verilmesi şeklinde olduğunu aşağıdaki ayetten anlamaktayız." Evrim etabı terimine dikkatinizi çekmek isterim: 1)önce insanı meydana getiren maddenin yaratılması 2)sonra ona şekil verilmesi. Görüldüğü üzere bahsi geçen evrim etabı "kendi kendine olma" kastı taşımamaktadır. Bir yaratma ve şekil verme söz konusudur. şu cümleye özellikle vurgu yapmak isterim: "Kur’an’a göre her evrim etabı yeni bir yaratmadır" Bakınız Pr.Dr.Yakıt evrim etabını/merhalelerini nasıl ifade ediyor: "İnsanın insan şekline gelişi de muhtelif merhalelerden sonra olmuştur. İnsanın inorganik maddesinin evrimi yedi merhale ile gerçekleşmiştir. Bunlar sırasıyla: toprak (turâb), çamur (tîn), değişken cıvık ve kokulu çamur (hama’in mesnûn), yapışkan çamur (tîn lâzib), pişmemiş kuru çamur (salsâl)ı pişmiş çamur (şalşal ke’l-fahhâr), çamurdan süzülen bir öz (sulâle min tin)." Pr.Dr.Yakıt sözlerine şöyle devam ediyor: "İnorganik etaplardan sonra ilk canlı hücre, “Ol” emri doğrultusunda, yeni bir yaratılmaya geçmiş, ilâhî iradenin kontrolü altında çeşitli ayıklama ve değişmeler geçirerek insan olmak üzere oluşa devam etmiştir." Sayın Kipke, alıntıladığımız kısımlardan anlaşılıyor ki ayette bahsi geçen evrim ifadesi, bugün yaygın anlamıyla bilinen Evrim Teorisinden farklılık arz etmektedir. Şu halde sizinle aynı şeyleri söylemiş/iddia etmiş olmayı umud ediyorum.
 • Paylaş
“Ne diye Allah’a gereği gibi bir davranışta bulunmuyorsunuz?Halbuki O sizi evrim merhalelerinden geçirerek yaratmıştır.? Birincisi kuranda ''evrim merhaleleri'' diye bir şey yazmıyor sadece merhaleleri yazıyor evrimi nereden çıkardın? 13. Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? kuranikerim.com/mdiyanet/nuh.htm(DİYANET SİTESİ) 14. Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Merhale yani ''derece, basamak, aşama'' tdkterim.gov.tr/bts (TDK) anlamına gelir bu aşama ve basamak ise insanın sudan topraktan geçtiği aşamaları yaratıldığı ile ilgilidir! Yani biri düzenbazlık yapmak istemiş ama onuda eline yüzüne bulaştırmış tabi sorgulamadan da inanlar yalancı şahitliği yapmış oluyor.
 • Paylaş
Sayın Erdalkou kime hitap ettiğinizi bilemiyorum. Lütfen yazılanları en baştan itibaren okuyunuz. Evrim/Evolüsyon kelimesinin nereden geldiği bir kaç paragraf önce aktarılmıştı. Evrim kelimesine sözlükten bakıldığında anlamlarından bir tanesinin de "Basamak basamak oluşan ya da art arda ve sürekli olarak gerçekleşen değişme. " olduğu görülmektedir. (tdkterim.gov.tr/bts evrim sözcüğünü aratınız) Merhale kelimesi de sizin de dediğiniz gibi derece, basamak, aşama manasındadır. Şu halde ortada bir düzenbazlık yok zira bahsedilen evrimin sizin anladığınız evrimden farklı olduğunu zaten söylemiştik. Aktardıklarımızın tarafımızdan sorgulanıp sorgulanmadığı ise sizin açınızdan tamamen agnostik bir durumdur. Meselelerin şahsileştirilmesinde bir fayda göremiyorum.
 • Paylaş
2

Erdal, Bence yazdıklarımı anlamamakla ilgili kasti bir çaban var. Kipke'nin yazdığı nuh ayetinde evrim diye bir şey geçmemektedir, ancak evrim kelimesini merhalenin önüne koymuştur. Yazdığı nuh ayetinde şöyledir; “Ne diye Allah’a gereği gibi bir davranışta bulunmuyorsunuz?Halbuki O sizi EVRİM merhalelerinden geçirerek yaratmıştır.”(Nuh, 71/13-14) Ancak bizzat diyanetin sitesinden aldığım ayet ise şöyledir; ''Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.'' Görüldüğü gibi bir yorum sonucu oluşmuş bir ayet oluşturulmuştur. O ayette sadece Merhale sözcüğü geçer ve oda basamak,aşama,derece anlamına gelen bir anlam yükler. Ancak evrim kelimesinin olmadığı bir ayetten merhale sözcüğüyle evrimi çıkarmak gayet nesnellik dışıdır çünkü bildiğimiz üzre kitapta insanın yaratılışıyla ilgili kısmında insanın su ve topraktan yaratılırken belirli aşamalardan geçtiği yazılır yani burada ki merhaleden kasıt o aşamadır, evrimin dediği gibi ilk hücreli canlılardan bu zamana kadar gelen bir maceranın ve o maceranın getirileriyle ilgili değildir!

Phiphenomenon, Sayın Erdalkou, meseleleri şahsileştirmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını tekrar vurgulamak isterim. Bizim kastettiğimiz ile sizin bahsettiğiniz evrim kavramının birbirinden farklı olduğu hususunda hemfikiriz. Ancak vurgulamalıyım ki konu üzerinde yoğunlaşmak isteyen birisi "merhale" kelimesinin değil "ætvâran" kelimesinin üzerinde yoğunlaşmalıdır.

bunlar şuan baktığım iki link
 • Paylaş
özellikle ikinci objektif olarak değerlendirilirse sanırım konu için yeterli olur
 • Paylaş
1

Mustafa Uyanık, teşekkürler,ikinci link gercekten bilgilendirici.

Kipke eğer diyanetin sitesinden ayetlere bakacak olursan gerçek ayetleri görürsün, senin ikinci verdiğin linkteki tüm ayetlerin kelimeleri evrim çıkarma çabası için değiştirilmiştir. Ve yine dediğim gibi kurandan bilim üretilmeye çalışılmıştır. Alak kelimesini embriyoya kadar yormuşlardır ancak kan pıhtısından tut sülük anlamını taşıyan bir kelimeyi embriyoya kadar yormak ne kadar doğrudur orasını bilemem. Embriyodan kast edildiğini farz edelim ancak kuranın yazılmasından binlerce yıl önce mısır uygarlığı bu aşamayı görmüşlerdir buda tek tanrılı dinlerin neden ortadoğudaki medeniyetlerle içli dışlı olduğunu gösteriyor. Ve eğer gerçekten kitabının ve öğretilerinin nereden esinlendiğini öğrenmek istiyorsan istemekten çok cesaretin varsa diyim ortadoğu metinleri üzerinden profesör olan muazzez ilmiye çığın kuran tevrat incilin sümerdeki kökeni adındaki kitabını okumanı dilerim. Otuz üç senelik bir uzmanlığından sonra oluşturduğu kitabi canı gönülden okumanı dilerim.
 • Paylaş
''Bir kelimesi bile değiştirilemez''ile çelişmiyor mu bu durum.Böyle ise ''Bu kan dökücülere mi secde edeceğim''diyen şeytan İnsanın kandökücü olduğunu nereden bilmektedir? Kimse yaratılışı yadsımıyor burda,itiraz evrimin yadsınmasına. Çünkü bu yadsıma bizde algı problemi yaratıyor ve herkes ayetlerden farklı manalar çıkarıyor.Burada sağlıklı olmayan birşey var.
 • Paylaş
Sana verdiğim cevaba karşı bu cevap pek bir garip oldu. Anlatmaya çalıştığın nedir?
 • Paylaş
Sözde evrim diye bir şey yoktur. Evrim teorisi bilimseldir sözde gökten inen kitaplara dayandırılmaz.
 • Paylaş
yok hani güya evrime göre kuşlar uçmaya karar verip birdenire kanat sahibi oluyorlar ya:)
 • Paylaş
1

Erdal, Evrime göre öyle bir şey yok sen nereden duyuyorsun böyle şeyleri çok yanıltıyor kaynakların seni! Dikkat etmelisin.

buyrun, madem bilgi sahibisiniz, fikrinizi beyan ediniz.
 • Paylaş
basit bir soru sordum.
 • Paylaş
Araştıracağım. Hâlâ soruma cevap alamadığımı vurgulamak isterim.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2341 Görüntülenme3 Takipçi35 Yanıt

Konu Başlıkları