Bilmek istediğin her şeye ulaş

Boğaziçi köprüsü nasıl yapılmıştır?

Mart 1970'de Ortaköy ayaklarının kazısı başladı. Hemen ardından da Beylerbeyi ayaklarının kazısı başladı. 4 Ağustos 1971'de Kule montajı yapıldı. Mayıs 1971'de Ortaköy çelik kulelerinin montajına başlandı. Beylerbeyi kulelerinin montajına ise Temmuz 1971'de başlandı. Ocak 1972'de iki çelik kule de yükseldi. Dikey kulelerinin birbirleriyle yatay olarak bağlanması. Ocak 1972'de kuleler tamamlanınca Ortaköy'den Beylerbeyi'ne kadar denizin yüzeyine, birbirine paralel 2 adet kulavuz halat serildi ve bunlar kulelerden aynı anda çekilerek ilk birleşim sağlandı. Son tabliye denizden montaja getirilirken... 26 Mart 1973'de son
tabliye de monajlandı. Ardından 60 adet tabliye birbirine kaynaklandı. Böylece ilk kez yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçildi. Nisan 1973'de kauçuk alaşımlı çift kat asfaltın dökümüne başlyandı. 1 Haziran 1973'de asfalt döküm işlemi sona erdi.Kulelerin altındaki geçiş noktalarına, köprüdeki genleşmeye uyum sağlaması amacıyla dönen levhalar monte edildi. Şubat 1973'de Ortaköy ve Beylerbeyi üzerinden geçen yaklaşım viyadüklerinin inşasına başlandı. Mayıs 1973'de bitirildi. 8 Haziran 1973'de ilk defa araçla geçiş tecrübesi yapıldı.

Köprüler
  • Paylaş