Bilmek istediğin her şeye ulaş

Boşanma davası hangi gerekçelerle açılabilir?

Çoğunlukla görülen boşanma davası sebepleri şunlardır:
Zina, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin karşı cins ile iradi olarak cinsel ilişki kurmasıdır. Zina, kusura dayanan özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. (TMK m.16) Zina sebebiyle açılacak boşanma davası hak düşürücü süreye tabidir. Davanın, diğer eşin zinayı öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhalde zinanın gerçekleşmesinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekir. Eşlerden birinin diğerini dövmesi, pek kötü davranış; mutlak boşanma sebebidir. (TMK m.162) Bir defa gerçekleşmesi yeterli olup, süreklilik taşıması aranmamaktadır. Eşlerden her biri diğeri tarafından kendisine ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açma hakkına sahiptir. (TMK m.162/f.1) Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi, TMK m.163 gereğince boşanma sebebi oluşturmaktadır. Nisbi boşanma sebebidir. Ayrıca, bu sebep, diğer eş için birlikte yaşamayı, ondan beklenemez hale getirmelidir. Hayata kast, kusura dayanan özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Bu sebebe dayanan boşanma davasının, kanunda belirtilen altı aylık ve beş yıllık hak düşürücü süreler içinde açılması gerekir.
Evlilik birliğinin, ortak hayatı eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması genel boşanma sebebidir. (TMK m166/f.1) Terk, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla eşlerden birinin ortak konutta yaşamayı bırakmasıdır. Terkten itibaren en az dört ay geçmesi durumunda, mahkeme yoluyla, terk eden eşin ortak hayata dönmesi ihtar edilebilir. Bu ihtardan itibaren en az iki ay geçmiş fakat ihtar edilen eş geri dönmemişse, terk sebebine dayalı boşanma davası açılabilir. İhtarın sonuç doğurabilmesi için samimi bir iradenin ürünü olması gerekir.
  • Paylaş