Bilmek istediğin her şeye ulaş

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davaları 2 türlüdür. Birincisi "anlaşmalı boşanma" dediğimiz her iki tarafında boşanma şartlarında anlaşmaya varması üzerine Aile Mahkemeleri'nde açılan davadır. Anlaşmalı boşanma halinde, tarafların üzerinde anlaştıkları boşanma protokolü dava dilekçesine eklenir ve Aile Mahkemesi nezdinde dava açılır.
Diğeri ise çekişmeli davadır ki taraflar boşanma şartında anlaşamamışşa bu dava işlerlik kazanır. Anlaşma sağlanamayan boşanma davalarında ise davacı, Aile Mahkemesi'ne davayı açar.
  • Paylaş
Boşanma davası açabilmek için öncelikle boşanmanın şeklini ve sebeplerini belirlemek ve boşanmanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağına karar vermek gerekmektedir.
Eğer boşanma şekliniz anlaşmalı olacak ise, bunun için bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ve ekinde de bir anlaşma protokolünün bulunması gerekmektedir. Bu anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin üzerinde anlaştığı hususlar (velayet, gayrimenkul ya da menkullerin bölüştürülmesi, nafaka miktarı, tazminat miktarı vs…) belirtilir ve birlikte imza altına alınır.
Eğer boşanma şekliniz çekişmeli olacak ise, o halde öncelikle hangi boşanma sebebine dayanacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Medeni Kanun’da sayılan boşanma sebepleri sınırlı sayıda olup bunlar zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Boşanma nedeniniz bunlardan hangisine dayanıyorsa boşanma davası dilekçenizin konu kısmında bunu belirtmelisiniz.
  • Paylaş
Aşağıda yer alan linkte bu konuda tavsiyelerimi yazdım

fatihuc.av.tr/2013/11/usakbosanmaavukati...
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

705 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt