Bilmek istediğin her şeye ulaş

Boşanma davasında nafaka alma şartları nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşecek eş, evlilik birliğinin bozulmasında kusuru yoksa geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebilir.

Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre, yoksulluk nafakası ödemesi kadın–erkek eşitliğine göre kabul edilmiştir. Eski kanunda ancak zengin kadın erkeğe yoksulluk nafakası verirken bu koşul kaldırılmıştır.
  • Tedbir nafakası: Nafaka veriliş biçimlerine göre üçe ayrılır. Birincisi dava açıldığında mali durumu kötü olan tarafa verilen tedbir nafakasıdır. Türkiye’de genel olarak kadınlar için önemli olan tedbir nafakası, boşanma davasının açılmasından kararın kesinleşmesine kadar ödenir. Böylece davanın süresi boyunca mali bakımdan durumu yetersiz olan tarafın mağduriyeti önlenir.
  • Yoksulluk nafakası: İkincisi ise, yoksulluk nafakasıdır. Davanın karara bağlanması sonrasında, tedbir nafakası yoksulluk nafakasına dönüşür. Süresiz olarak ödenen bu nafaka, alan kişi tekrar evlenirse, bir işe girerse, miras devralırsa kesilir. Ayrıca resmi olarak evli olmasa da evliymiş gibi yaşaması ya da “haysiyetsiz hayat sürmesi” halinde de nafaka kesilebilir.
  • İştirak nafakası: Üçüncü nafaka biçimi ise iştirak nafakasıdır. Çocuklar için belirlenen bu nafaka, eşler arasında tedbir ya da yoksulluk nafakası verilmese de ödenir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyütülebilmesi için verilir ve iki tarafın da katılması gerekir. Hakim taraflardan birinin bu bedeli ödeyemeyeceğine karar verirse, tek taraflı olarak çocuğun masraflarının karşılanmasına karar verebilir.
  • Nafaka miktarının değiştirilmesi: Nafaka miktarı bir protokol çerçevesinde belirlenmemişse yani boşanma davası anlaşmalı bir boşanma davası değilse, nafakayı alan taraf zaman içinde miktarla ilgili değişiklik talep edebilir. Nafakayı alan kişi enflasyon karşısında aldığı nafakanın azaldığını ve ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtir ve dava açarak nafakasının artırılmasını talep eder. Bunun yanı sıra nafakayı ödeyen taraf ise, gelirinde eksilme olduğunu ya da iflas ettiğini belirterek nafaka miktarının azaltılmasını talep etmek için dava açabilir.
  • Nafaka davası açma süresi: Kanuna göre, nafaka davaları boşanma kararının kesinleşmesinin ardından bir yıl içinde açılmalıdır. Bu süre eski kanunda 10 yıl olarak belirlenmişken ayrılan eşler arasında açılacak davaların uzun zaman devam etmemesi için bir yıllık süreyle sınırlandırılmıştır.
  • Paylaş