Bilmek istediğin her şeye ulaş

Boşanmalar neden çoğaldı? Hayat şartları mı yoksa tahammülsüzlük mü?

İnsanlar her çağda ilişkileri düzenleyecek kurallar üretmişlerdir. Evlilik de bu kurallardan oluşan bir sözleşmedir. Bu kurallar ihtiyaçlara, kültüre, şartlara vb. bir çok şeye göre değişebilir. Ancak günümüzde evlilik işlevselliğini yitirmeye, ilişkileri düzenlemekten uzaklaşmaya, aksine yeni sorunlar üretir olmaya başladı.

Evliliklerin %50'si boşanma ile bitiyor, bu oran ikinci evliliklerde daha da yüksek ve yakın gelecekte farklı formüllerin daha çok kullanılması kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor.
  • Paylaş
Eskiden evliliklerde erkek güç ve otorite simgesi idi. Günümüzde artık bu durum giderek sembolik bir hale gelmeye başlamıştır. Kadının baba türevi erkek arayışı da azalmaktadır. Eğitim düzeyinin yükselmesi ile özellikle kentsel bölgelerde eşler arasında daha eşitlikçi bir yaklaşım başlamıştır. Bu yaklaşıma uyum sağlayamaya kadın veya erkek evlilik sorunları yaşamaktadır.

Eğitim düzeyi artışı kadının kendisini ve evliliğini sorgulamasını kolaylaştırmaktadır. Eğitim ayrıca boşanmanın günah veya ayıp olarak algılanmasını da azaltır. Bunun dışında ailenin dağılmasında en fazla etkili olan durum ailenin gelir düzeyinin artışıdır. Meslek, ve eğitim durumu boşanmayı etkilemekle beraber gelir düzeyi kadar boşanmayı etkilememektedir.

Mesleki olarak sanatla uğraşan meslekler veya hizmet sektöründe olup insanlarla çok iç içe olan meslekler boşanma olasılığını artırır. Bu mesleklerde kendi iç dünyasına dönme ve kendisini analiz etme daha fazladır. Bu kişiler kendisini ve evliliğini daha fazla sorgulamaktadırlar. Mühendis gibi meslekler bu analizleri daha az yapar ve boşanma olasılığı düşer.
  • Paylaş
Bence hayat şartları değil. Eşlerin ikisi de çalıştığı için hayat daha kolay. Ancak kadın ayaklarının üzerinde durabildiği için artık kocasına muhtaç değil eskisi gibi. Bu nedenle de ilişkide herhangi bir sorun olduğunda ve yürütemeyeceğini anlayınca boşanma kararını daha çabuk veriyor. Ama çocuk varsa iki kere değil on kere düşünmek gerekiyor boşanmak için.
  • Paylaş
İnsanlar evlenmeyi çocukken oynadıkları evcilik ile karıştırdıkları için bence bu kadar boşanmalar çoğaldı. Bir anda iki kişilik yaşamak zordur. Bunun da getirileri vardır elbet. Hayat şartlarından dolayı boşanan sayısı azdır bence karşılıklı saygı olduğu sürece maddiyat aşılabilir ama genelde insanlar artık en kolay yol olan tahammül etmemeyi tercih ettikleri için boşanmalar artmış olabilir.
  • Paylaş
Bilinç düzeyinin artışı, tekamülün gerçekleşmesi, insanların kendi kendilerine yetebileceklerini düşünmesi ve hayattaki en büyük amaçlarının mutluluk olduğunun farkına varmaları ile hayatı çekilmez kılan her şeyden uzaklaşma çabasıdır zannımca. Güzel bir şeydir. Zira verilen karar, kararsızlıktan daha evladır.
  • Paylaş
Aslında üç ya da dört kişilik bir ailenin masrafı üç ya da dört tek kişinin masrafının toplamından azdır. Yani yaşam şartları boşanma için bir neden olamaz bilakis evli kalmak için bir neden olur. Tahammülsüzlük de çok değişken bir faktör değil, o da her zaman aynı şekilde vardı. Boşanmaların artmasının asıl nedeni çağımızda kadınların da hayatlarını kazanıp bağımsız bir şekilde yaşama olanağına sahip olmalarıdır. Eskiden kocasından ayrılıp baba evine dönmek zorunda olan kadın artık gayet güzel yaşamını sürdürebilmektedir, böyle de olmalıdır zaten.

Avrupalılar bu durumu çözmüşler ve çoğu beraber yaşıyor ama evlenmiyor. Alınan ortak mal, mülk, beraber yapılmış çocuklar için de yasalar yapmışlar, çiftlerin yasal ilişkisini evlilik benzeri ilişki olarak niteliyor ve boşanma sonunda kadına verilen tüm hakları beraber yaşanan ilişkinin bitmesi durumunda da veriyorlar. Bu nedenle de boşanmalar oran olarak artsa da adet olarak inanılmaz bir şekilde düşüyor çünkü evlenmiyorlar.
  • Paylaş