Bilmek istediğin her şeye ulaş

Boşanmalarda nafaka nasıl belirlenir?

Boşanmalarda nafaka iki türlü olabilir: Eşin maddi kayıp nedeniyle diğer eşten talep edebileceği yoksunluk nafakası veya müşterek çocuklar için iştirak nafakası. Nafaka alınabilmek için, bir eşin diğer eşten daha az kusurlu olması gerekir. Çocuk için olan nafakalarda ise, velayeti kullanan eş çocuğun bakımı ve gelişimi, ayrıca eğitim masrafları için hakimin takdir edeceği bir nafakayı talep edebilir.

Nafakanın miktarını ise mahkeme belirler. Anlaşmalı boşanmalarda ise nafakayı taraflar belirler. Hakim tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

Çekişmeli boşanmalarda ise hakim sosyo-ekonomik durumu göz önüne alarak bir nafaka belirler. Nafaka bedeli her davada aynı değildir. Çok farklı miktarlar görülebilir. Normalden daha fazla gelire sahip olan eşin ödeyeceği nafaka da daha fazla olur.
  • Paylaş
Her somut olayın özelliğine göre tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınarak nafaka miktarı tespit edilir. Hakim takdir hakkını kullanarak hakkaniyete göre karar verir.
  • Paylaş