Bilmek istediğin her şeye ulaş

Böyle bir hata alıyorum Manifestte android:name=".MainActivity" değişikliği yaptım ;fakat düzelmedi ne yapmalıyım?

ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.example.deneme/.MainActivity }Düzenle
Class ismini paket adıyla birlikte yazmayı denedin mi? . MainActivity yerine com.example.deneme.MainActivity
  • Paylaş
12

Melahat, Evet denedim

Uğur Çakmak, peki hata bu kadar mı genelde daha uzun olur

Melahat, Consoledan aldığım cıktı: Android Launch!
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] adb is running normally.
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Performing com.example.deneme.MainActivity activity launch
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Automatic Target Mode: using existing emulator 'emulator-5554' running compatible AVD 'machine'
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Uploading Deneme.apk onto device 'emulator-5554'
[2014-07-16 10:21:42 - Deneme] Installing Deneme.apk...
[2014-07-16 10:21:47 - Deneme] Success!
[2014-07-16 10:21:47 - Deneme] Starting activity com.example.deneme.MainActivity on device emulator-5554
[2014-07-16 10:21:48 - Deneme] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.example.deneme/.MainActivity }

Uğur Çakmak, Console değil LogCat'ten aldığın çıktı önemli orda hatayı açıklıyor

Melahat, 07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at com.example.deneme.MainActivity.Initial(MainActivity.java:88)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at com.example.deneme.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:44)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:4465)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1049)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:1919)
07-16 10:21:49.117: E/AndroidRuntime(808): ... 11 more
07-16 10:26:49.208: I/Process(808): Sending signal. PID: 808 SIG: 9

Uğur Çakmak, Manifest değilde MainActivity'den kaynaklı sıkıntı var gibi geliyor bana class ı kopayala istersen

Melahat, Evet Manifestteki değil artık Mainde

package com.example.deneme;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.ArrayList;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import com.example.deneme.R;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

private String[] listview_elemanlar = { "Products", "", "", "", "", "", "",
"", "" };// ListView elemanları
private String url = "yxy.in/api/index-v2.json";/ Json api
JSONObject jsonObject = null;// jsonObject adında JSON objesi tanımlandı
JSONArray jsonArray = null;// jsonArray adında JSON dizisi tanımlandı
ArrayList<String> nameArray = new ArrayList<String>();

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
final ListView listemiz = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
ArrayAdapter<String> veriAdaptoru = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1,
listview_elemanlar);
listemiz.setAdapter(veriAdaptoru);

// Tıklama olayı için aşağıdaki kodlar
listemiz.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

public void onClick(View v) {
Intent in = new Intent(MainActivity.this, IkinciActivity.class);// intent
// geçişimizi
// sağlayacak
// olan
// değişkendir.
Bundle bundle = new Bundle();// bundle aktarılacak olan veriyi
// tutar.
bundle.putStringArrayList("nameArray", Initial());
in.putExtras(bundle);
startActivity(in);// 2.Activitymize geçebiliriz.
}
});
}

public ArrayList<String> Initial() {

URL resourceUrl = null;
HttpURLConnection connection = null;
BufferedReader rd = null;
ArrayList<String> tempNameArray = new ArrayList<String>();
try {
resourceUrl = new URL(url);
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
}

try {
connection = (HttpURLConnection) resourceUrl.openConnection();// urlle
// bağlantı
// sağlandı.
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}

try {
rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(
connection.getInputStream(), Charset.forName("UTF-8")));
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}
StringBuilder sb = new StringBuilder();
int cp;
try {
while ((cp = rd.read()) != -1) {
sb.append((char) cp);
}
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}
String jsonText = sb.toString();
// System.out.println(jsonText);

try {
jsonArray = new JSONArray(jsonText);
for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
JSONObject obj = (JSONObject) jsonArray.get(i);
tempNameArray.add(obj.getString("name"));
System.out.println(obj.getString("name"));
}
nameArray = tempNameArray;
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
return nameArray;
}
}

Melahat, Bu da ikinci sayfanın activity'si:

package com.example.deneme;

import java.util.ArrayList;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class IkinciActivity extends Activity {
private Bundle nameArray1;// BUndle yardımıyla gönderdiğimiz veriyi bundle yardımıyla alacağız.
private ArrayList<String> nameArray;

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.ikincisayfa);// Sınıfımızı ikincisayfa.xml dosyasına bağlıyoruz.
nameArray1 = getIntent().getExtras();
nameArray = nameArray1.getStringArrayList("nameArray");
ListView listemiz2 = (ListView) findViewById(R.id.listView2);
ArrayAdapter<String> veriAdaptoru2 = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1,
nameArray);
listemiz2.setAdapter(veriAdaptoru2);// Adapter'i belirtmek
}
}

Uğur Çakmak, Sanırım sorun listview'e setOnClickListener atamak çünkü listviewde bunun yerine setOnItemClickListener kullanılır

Melahat, Öyle yaptım ; fakat şimdi de
connection.getInputStream(), Charset.forName("UTF-8"))); satırında hata veriyor.

Melahat, AsyncTask içine alarak hallettim tekrardan teşekkür ediyorum cok

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

159 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt