Bilmek istediğin her şeye ulaş

Breeam ve Leed benzeri bildiğiniz başka çevresel değerlendirme yöntemleri var mı?

 Ben çevresel etki değerlendirme metodları konusunda yüksek lisans tezi yazdım, tüm dünya genelinde en çok kullanılan metodları inceledim. Bir şekilde sana tezi göndermeye çalışacağım. Rapidshare e falan yükleyip linkini atarım.
  • Paylaş

 Çok uzun bir bölüm değilmiş BREEAM ve LEED dışındakileri buraya kopyalıyorum;

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

2.5.3. Hong Kong Bina Çevresel Değerlendirme Metodu (HKBEAM)

Hong Kong Bina Çevresel Değerlendirme Metodu, HK-BEAM (Hong Kong Building Enviromental Assessment Method), Hong Kong yapı ve emlak sektörü profesyonellerinin bir araya gelerek; Hong Kong’daki binaların kalitesini yükseltmek, sürdürülebilir mimarlığı desteklemek ve bina sahipleri ve yapım firmaları tarafından yürütülebilecek geniş kapsamlı bina performans standartları geliştirmek amacıyla kurdukları, kar gütmeyen bağımsız bir organizasyondur [10].

Hong Kong Bina Çevresel Değerlendirme Metodu, 1996 yılında yeni ve eski ofis binaları için iki ayrı sürümle, çok büyük oranda BREEAM baz alınarak hazırlanmıştır. Değerlendirmede ele alınan konular, küresel, yerel ve yapı içi ana başlıkları altında incelenmiştir. Daha sonra 1999’da, ofis sürümleri ufak revizyonlar ve güncellenen referanslar ile elden geçirilerek yüksek konut binaları için hazırlanan yeni bir sürüm daha değerlendirmeye eklenmiştir. Metot içerisindeki standartlar, Hong Kong Bina Enerji Yasası yardımıyla belirlenmiştir.

Bu çalışmaları takiben 2003’te, geçen zaman içerisinde yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanarak HK-BEAM Teknik Gözden Geçirme Heyeti tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde 4/03 Yeni Binalar ve 5/03 Mevcut Binalar pilot sürümleri hazırlanmıştır. Şuan kullanılmakta olan 4/04 Yeni Binalar ve 5/04 Mevcut binalar sürümleri bu pilot sürümler üzerinden geliştirilmiştir ve ilk jenerasyon metotlar ile karşılaştırıldıklarında büyük oranda güncellenmişlerdir. Bu güncellemelerde, farklı bina tiplerinin de değerlendirilebilmesine olanak getirilmesinin yanı sıra, ele alınan konularında çeşitliliği arttırılmıştır [10].

HK-BEAM Değerlendirmesi sonrası kazanılan kredilerin mevcut kredilere oranına göre belirlenen bir yüzde ile sertifika notu belirlenmektedir. Sadece toplamda yeterli oranı tutturmak yeterli olmamaktadır, ayrıca Yapı İçi Ortam Kalitesi (IEQ) oranı da ele edilen toplam kredi oranından düşük olmamalıdır, IEQ’nun düşük kaldığı durumlarda derece bir kademe aşağıya çekilmekte, bu sayede tasarımcılar ve uygulayıcılar çevreye saygılı olduğu oranda insan sağlığına da saygılı binalar üretmeleri için teşvik edilmektedir [11].

2004 yılının sonu itibari ile, Hong Kong’da toplam, alan olarak 5,1 milyon m2’lik, 49.000 konut birimini içine alan 69 büyük projeye sertifika verilmiştir [10].

2.5.4. Sürdürülebilir Bina Aracı (SBTool)

SBTool, Yeşil Bina Mücadelesi, GBC’nin (Green Building Challenge) 1996’dan beri geliştirilmekte olduğu değerlendirme metodunun bilgisayar yazılımı olarak uyarlanmış halidir. GBC hareketi, Kanada Doğal Kaynaklar (Natural Resources Canada) tarafından başlatılmış ve 2002’de Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Teşebbüsü’ne, iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) devredilmiştir.

SBTool genel bir iskelet programdır ve yerel organizasyonların bölgelerine uygun değerlendirme yöntemleri geliştirmeleri için bir rehber görevi görmektedir. Metot, her bölge için performans konularının öneminin göreceli olarak değiştirilebildiği bir sisteme sahip olması ve ölçütlerin değerlendirme yapılan bölgeye uygun bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlaması özellikleri ile diğer metotlardan farklı bir yaklaşım sergilemektedir.

SBTool, diğer metotlar gibi sürdürülebilir yapılaşma için standartlar getirmemekte, bunu yerine metodun, yerine özgü geliştirilebilmesi için bir taslak yapı önermektedir. Metot ve yazılım geliştirildiği günden beri, birçok ülkede ulusal takımlar tarafından kendi koşullarına göre ayarlanmış ve örnek çalışma binalarında test edilmiştir [12].

2.5.5. Eco-Quantum

Eco-Quantum, Yaşam Çevrimi Analizi’nin (LCA) binalar için kullanılan hesaplama yöntemidir. Enerji ve malzeme akışının, binanın yaşam çevriminin her aşamasında çevreye yaptığı etkisi üzerine geliştirilmiştir. Hollanda Enerji ve Çevre Şirketi’nin Ürünlerin Yaşam Çevrimlerinin Çevresel Analizi Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır.

Enerji ve malzeme akışı sayesinde binanın yaşamı boyunca çevreyi ne kadar kirlettiğinin belirlenmesi prensibine dayanan yöntemin yapı ve yapı elemanı ölçeğinde değerlendirmelerde kullanımı için geliştirme çalışmaları hala devam etmektedir [13].

2.5.6. BREEAM / Green Leaf

1996 yılında BREEAM, Kanada Enerji ve Çevre, ECD (Energy and Environment) tarafından Kanada’da lanse edilmiştir, fakat daha sonra kısmi olarak kurum içinde yürütülebilecek daha düşük maliyetli bir sistem ihtiyacı sonucunda BREEAM ve Green Leaf Eco-Rating değerlendirme programları birleştirilerek BREEAM / Green Leaf oluşturulmuştur. Ele aldığı konular, enerji ve su tasarrufu, ihtiyatlı kaynak kullanımı, emisyon ve atık maddelerin çevreye etkisi, yapı içi ortam başlıkları altında toplanmaktadır [14].

2.5.7. Avustralya Ulusal Yapılı Çevresel Değerlendirme Sistemi (NABERS)

Avustralya Ulusal Yapılı Çevresel Değerlendirme Sistemi, NABERS (National Australian Built Environment Rating System) mevcut konut ve ofis binalarının, kullanımları sırasında, kapsamlı çevresel performanslarının belirlenmesi için geliştirilmiş bir metottur.

NABERS aracı başlangıçta Avustralya Çevre ve Miras Bakanlığı, DEH (Department of Environment and Heritage) tarafından geliştirilmiştir. 2005’te DEH, Yeni Güney Galler Ülkesi Enerji, Hizmet ve Sürdürülebilirlik Bakanlığı’nı, DEUS (New South Wales Department of Energy, Utilities and Sustainability) NABERS’in ticarileştirilmesi faaliyetlerine devam etmesi için görevlendirmiştir.

Şuanda Avustralya genelinde NABERS sisteminin uygulanması ve geliştirilmesinde DEUS faaliyet göstermekte, DEUS’un çalışmaları, Avustralya Eyalet ve Bölge Devletleri ve Avustralya Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konseyi temsilcilerinden oluşan NABERS Ulusal İdari Komitesi tarafından denetlenmektedir [15].

 

Yinede konuda daha çok okumak istersen ya da kaynağa ihtiyacın varsa tezi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsin.

rapidshare.com/files/456869672/teslim_te...


  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

289 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt