Bilmek istediğin her şeye ulaş

Büyük otellerde ve AVM'lerde neden döner kapılar kullanılır?

MIT Çalışmasına Göre Döner Kapılar
Dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı çalışmada kampüste bulunan ana binaların birçoğundaki kayar kapı ve diğer giriş sistemleri manuel ve otomatik döner kapılarla değiştirilmiş ve ortalama olarak binaların bu giriş kısımlarındaki ısı değişimleri ölçülmüştür. İlk etapta, binaya giriş veya çıkış anında kayar kapı sistemlerinin döner kapılara göre sekiz kat daha fazla hava değişimine yol açtığı tespit edilmiştir ki bu da bina girişindeki iklimlendirme sisteminin sekiz kat daha fazla çalışacağının göstergesidir. Bu yüzden kamusal alanlarda ve giriş çıkışın yoğun olduğu binalarda ve MIT için özgün olarak kampüs içerisinde ısıtma ve soğutmaya harcanan enerjinin azaltılması için kampüsteki çoğu giriş sistemi döner kapılarla değiştirilmiştir ki aynı uygulamayı ülkemizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde bina içerisindeki bölüm geçişlerinde bile görüyoruz.

Araştırmada MIT kampüsünde bulunan insanlara çeşitli yerlerde "Döner kapıları kullanarak enerji tasarrufuna yardım edin." şeklinde uyarıcı levhalar ile hatırlatılma ve bilinçlendirme de yapılmış.


Peki, ama gerçekten herhangi bir fark yaratıyor mu bu kapıları kullanmak?

Kesinlikle. Yapılan araştırmanın ilk sonuçları sadece tek başına MIT kampüsündeki E25 binası (Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Kampüsü) girişindeki döner kapı kullanılırsa bile, yaklaşık olarak 15 ton karbondioksit eng

ellenip neredeyse 7500 $ doğal gaz tasarrufu edileceğini göstermektedir. Ve bu da MIT'nin iki kampüsündeki diğer 29 döner kapı kullanılarak daha da fazla tasarrufun yapılabileceğinin göstergesidir.


Peki, bu tasarruf nasıl sağlanıyor?

Bir bina içinde yaşam ortamı havasının dengeli olabilmesi için "iklimlendirme sistemleri" kullanılmaktadır. Bazıları klima adıyla da bilinen bu iklimlendirme sistemlerinde enerji; yazın sıcak ve nemli havayı kuru ve soğuk hale getirmek, kışın ise soğuk ve nemli havayı sıcak ve daha kuru hale getirmek için kullanılır. Böylece, iç ve dış hava arasında değiş tokuş çok olduğunda, iklimlendirme cihazı daha fazla enerji kullanarak daha çok çalışmak durumunda kalır. Aşağıdaki tabloda MIT kampüsündeki E25 kodlu binadaki kayar kapı döner kapıya çevrildikten sonra elde edilen tasarruf miktarlarının eşdeğer olduğu çeşitli kullanımlar açıklanmıştır.


Fizik

Tablodaki rakamlardan da anlaşılacağı gibi döner kapılar iklimlendirilmiş havanın özgürce ortamdan çıkışını ve dış ortamdaki iklimlendirilmemiş havanın özgürce içeri girmesini engeller. Kayar kapılar ise dış ortamdaki havanın bir balon şeklinde aniden içeri girmesine izin vermektedir. Döner kapılar kanatlarının sürekli dış çerçeve ile temas halinde olması sebebiyle serbest hava koridorlarının oluşmasını engellerler. Döner kapılarda sadece kanatlar arasındaki az miktardaki hava insan geçişiyle yer değiştirebilir. Tablodan da görüleceği gibi döner kapı sistemlerinin kullanıldığı, yani geçiş sırasında geçen 4-5 saniye içerisinde tasarruf edilen enerji azımsanamayacak kadar çoktur.

  • Paylaş
Burada sorunuza yanıt olabilecek bilgiler mevcuttur: inploid.com/t/doner-kapilarin-avantajlari-nelerdir
  • Paylaş