Bilmek istediğin her şeye ulaş

Cabir Bin Hayyam'ın atom parçacığı hakkında yaptığı açıklama aslında Einstein'in bu olaya yani atomu parçalamaya yoğunlaşmasına mı sebep olmuştur?

"- Madde, yoğun bir enerjidir. Yunan fizikçilerinin maddenin bölüne bölüne nihayet bölünüp parçalanamaz en küçük bir parçada son bulduğuna ve eşyanın bu sayısız parçalardan meydana geldiğine dair iddiaları yanlıştır. Cüz'i lâyetecezza (yunancası atom) adı verilen parçalanmaz kabul edilen bu nesne de parçalanır ve bundan enerji hâsıl olur. Bu öyle bir güçtür ki, Allah göstermesin, Bağdat gibi bir şehri bile yok edebilir." Cabir bin HayyanDüzenle
Şu konuda dikkatli bir ayrımı yapmalıyız, füzyon ve fisyon bombaları ( uranyum_hidrojen ) atom bombası değildir. Lütfen bu konuda gerçek bilgisi olmayanlar, sırf muhalefet olmak için yazmasın. Gerçekten bilgisi olanlar yazsın, sakın o böyle söyledi bu böyle söyledi tarzı kopyadan ziyade, kendi fikri olanlar konuşsun lütfen. Füzyon ve fisyon bombaları element bombasıdır. Atom parçalanamaz, tek bir atom dahi parçalansa evren saniyenin 10 000 000 000 'da 1 'inde yok olurdu. Zaten bu konu yakında uluslar arası tartışmaya açılacak, atom gerçekleri ve buna bağlı konular, takip etmenizi öneririm.
  • Paylaş
1

Arif N., Tesla amca yazdıgında bi anlam çıkaramadım.Ben sadece Einstein ın Cabir bin hayyamın düşüncesinden mi yola çıktı demek istediğim
Çünkü bir çok icat batılı bilim insanları tarafından ben yaptım düşüncesine girdiler

Alakası yok. Einstein ışık hızı sabitliğinden yola çıkarak önce Özel Görelilik teorisini, Newton'un kütleçekim yasaları ile çelişince de Genel Görelilik teorisini geliştirdi. Her şey ışık hızı sabitliğinden yola çıkmasıyla başladı.
  • Paylaş
Cabir Bin Hayyam ile alakası olmayıp nükleer santral ve bomba olayı atomların etkileşimi sonucu oluşan füzyon olayıdır.... .
  • Paylaş
Kesinlikle. Bunun dışında mesela dünyaca ünlü oyun yazarları aslında doğudaki hikayeleri yazmışlar. Mesela matbaayı ilk biz bulmuşuz. Ha bir de Amerika'yı biz keşfettik.
  • Paylaş
Batılılar çok zavallı insanlar bütün icatları araplar buldu yani şimdiye kadar yapılan on milyonlarca icat hepsi araplara ait ama araplar çok iyi insanlar ses çıkarmadılar batılıların biz yaptık bulduk demelerine çünkü müslümanlık bunu gerektirir. Bu batılılar çok şerefsiz cidden. Ha neden mi araplar, müslümanlar çok geri bir hayat yaşıyor o kadar icatlara rağmen çünkü gönülleri çok geniş canım gönülleri. Ayrıca her arap, müslüman doğuştan bilim adamı doğar. Ha bir de araplar, müslümanlar bir şeyi daha buldu; Çamur atmayı.
  • Paylaş
1

Murat Keskin, Medeni veya medeni olmayan bir insana, bir görüşün veya bir toplumun tamamını karalamak yakışmaz. Ayrıca bilimi kullanarak kimse içindeki kini veya benzer duygularını uygulamaya koyamaz. Genellikle de bilimi kullanarak karalama yapmaya çalışanlar, bilim tarihi ile ilgisi olmayanlardır. Çünkü bilim tarihini bilse idiler, müslümandan hristiyana ateistten museviye bir çok insanın bilime katkı sağladığını, zaten bilimin global kollektif çalışma ile olabileceğini, tek bir toplum veya bölgeye atfedilemeyeceğini iyice bilirdi, bunlar içinse önce kendisini bilmesi gerekiyor.