Bilmek istediğin her şeye ulaş

ÇEVKO'nun görevi nedir?

ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda Türkiye’deki ilk "Yetkilendirilmiş Kuruluş"tur (Şu anda ise TÜKÇEV ve PAGÇEV de aynı şekilde "Yetkilendirilmiş Kuruluş"lardır) . Yetkilendirilmiş kuruluş ise, piyasaya sürenlerin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz kuruluşlardır. Belediyeler ve Lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisleriyle işbirliği içerisinde; Türkiye'deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içerisinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini sağlamaktadırlar. Cam, metal, plastik, kâğıt/karton ve ahşap gibi ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacındadır ve kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayi ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinlikler gerçekleştirmektedirler.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

542 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları