Bilmek istediğin her şeye ulaş
Tarih

Otomasyon ve otomatik sistemlerin kurucusu olarak kabul edilir. 12. Yüzyıl da yaşamıştır.

Cizre de yaşadığından dolayı Cizreli manasına gelen Cezeri denilmiştir.
İslamın altın çağında çalışmalar yapmıştır. Leonardo da Vinci Cezeri' nin otomatonlarından etkilendiği söyleniyor.

En ünlü kitabı 'Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar' adlı kitabıdır.

Bu kitapta 50 aracın ayrıntılı tasarımına yer verir. Bu araçlar;
 • 6 su saati
 • 4' ü mumlu saat,
 • 6' sı ibrik,
 • 7' si eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar,
 • 3' ü abdest almak için kullanılan otomat,
 • 4' ü kan alma teknesi,
 • 6' sı fıskiye,
 • 4' ü kendiliğinden ses çıkaran araç,
 • 5' si suyu yukarı çıkaran araç,
 • 2' si kilit,
 • 1' i açı ölçer,
 • 1' i kayık su saati,
 • Amid kentinin kapısı

Tarih

Tarih

 • Paylaş
Tarih

El Cezerî (d. 1136, Cizre - ö. 1206, Cizre), tam adıyla Ebû’l İz İbni İsmail İbni Rezzaz El Cezerî, Abū al-'Iz Ibn Ismā'īl ibn al-Razāz al-Jazarī) . İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Arap veya Kürt kökenli Müslüman bilim adamı ve mühendis. Leonardo da Vinci'nin El-Cezeri'nin otomatonlarından etkilendiği söylenir.

Tarih
Su ile çalışan bir makine çizimi

Bugün sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebû’l İz El Cezeri, Türkiye sınırları içindeki Cizre’de yaşadı.

Tarih
Filli su saati

Tarih
Otomata

Eserleri
 • Kitāb fi ma-'rifat al-Hiyal al-handasiyya 1206 yılında bu eserini tamamlamıştır.
 • Kitâb-ül-Câmi Beyn-el-İlmi vel-Amel-in-Nâfî fî Sınâat-il-Hiyel, "Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar"
İlk kitabında diğer çizim ve tanımların yanı sıra saatler, kuyular, tulumbalar, kapı ve kapı kilitleri ayrıca ölçüm aletleri üzerine işlevsellik tanımları ve çizimleri vardır.

Literatür:
 • Donald R. Hill (Hrsg.): The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices by Ibn al-Razzaz al-Jazari. Reidel, Dordrecht u. a. 1974, ISBN 90-277-0329-9
 • Gerhard Jaritz: al-Jazari. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 5, Artemis & Winkler, München/Zürich 1991, ISBN 3-7608-8905-0, Sp. 310.
 • Paylaş