Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çin seddi kaç kilometredir?

Çin seddi Hun Türkleri'ne ve Moğollara karşı ülkenin kuzey sınırını oluşturmak ve korumak amaçlı parça parça yapılmıştır. (M.Ö 3. yy) 6 000 km uzunluğunda, ortalama yüksekliği 7-8 metredir. İki duvardan oluşur. Bu iki duvar arasında bulunan yaklaşık 6 metre boşluk taşlarla doldurulmuş ve atlıların yanyana geçebileceği şekle getirilmiştir.
  • Paylaş