Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çocuk velayeti alma ile ilgili mevzuat nasıldır?

Avukat arkadaşların bilgisi faydalı olacaktır..Düzenle
Velayet boşanma sonucunda hakim tarafından anne ya da babadan birisine verilir. Medeni Kanun madde 182 fıkra 1'e göre : " Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. " Bu maddeye göre velayetin kime verileceği konusunda hakime çok geniş bir takdir yetkisi vermiştir. Gerçi hakim imkan varsa anne ve babayı dinleyecek, veya çocuk vesayet altındaysa vasi ve vesayet makamının düşüncesini alacaktır. Ancak hakim bunlarla bağlı değildir. Hakimi bağlayan tek husus; çocuğun menfaatidir. Bu konuda anne ve babanın anlaşmaları hakimi bağlamaz. ( Medeni Kanun madde 184 bent 5 : " Boşanma veya ayrılığın fer'î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakimtarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. " ) Bunlar sadece hakime yol gösterebilir ve eğer hakim bunları çocuğun menfaatine uygun görürse bu anlaşmaya göre karar verebilir.


Velayetin verilmesinde çocuğun kimin yanında olursa daha iyi yetişmesi önemli olduğu için, eşlerin mali durumları ya da boşanmada ki kusurları çok büyük rol oynamaz. Hakim çocuğun daha yetişeceği kanaatinde ise mali durumu iyi olmayan ya da boşanmada kusurlu olan tarafa da verebilir. Örnek verecek olursak; Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin bir kararında; mahkemece annenin zinası sabit bulunmasına rağmen babanın durumu ve çocukların yaşını göz önünde bulundurarak velayeti anneye vermiştir.


Ek olarak belirtmek gerekir ki; boşanmış olmak kendisine velayet verilmemiş olan anne ya da babanın çocuğun bakım masraflarına katılma yükümlülüğüne son vermez. Gerçi çocuğun bakım masrafları velayet kendisine verilmiş anne ya da babaya aittir. Ancak Medeni Kanun madde 182 fıkra 2 cümle 2'ye göre diğer taraf da gücü oranında bu masraflara katılmak zorundadır. Hakim çocuk için iştirak nafakasına talep olmadan da karar verebilir. İştirak nafakasının miktarının belirlenmesinde bunu ödeyecek kişinin ve çocuğun kendisine bırakıldığı anne ya da babanın mali gücü ile çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Çocuğun kendisine bırakılmayan taraf çalışamayacak durumda ise ve başka bir geliri de yoksa iştirak nafakası ödemez. İştirak nafakası kararın kesinleşmesiyle ödenmeye başlanır ve kural olarak çocuk ergin oluncaya kadar devam eder. Ancak çocuk ergin olmasına rağmen eğitimine devam ediyorsa iştirak nafakası eğitim sona erinceye kadar devam eder. Bu halin dışında çocuk ergin olduktan sonra da bakıma muhtaç ise iştirak nafakasının yerine Medeni Kanun'un 364. maddesine göre "yardım nafakası" isteyebilir.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

558 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları