Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çoğulcu demokrasi ile çoğunlukçu demokrasinin farkları nelerdir?

Çoğulcu demokrasi, çoğunluğun mutlak hakimiyetinin reddedildiği, azınlıkların kültürel ve siyasal haklarının olmasının ve onlara çoğunluk olma hakkı verilmesini savunan bir anlayıştır. Çoğunlukçu demokrasi ise çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çeşididir. Çoğulcu demokraside alınan kararlar yasalarla sınırlanır ama çoğunlukçu demokrasi ile alınan kararlar sınırsız ve mutlaktır.
  • Paylaş
Tahmin ediyorum 'çoğunlukçu' terimi, 'çoğulculuğun' suistimal edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Çoğulcu demokrasi, çok fikrin serbest seçimlere girebildiği, temsil hakkı için yarışabildiği demokrasi türüdür. Örneğin eski Doğu Bloğu ülkelerinde devlet isminde 'demokratik' kelimesi oluyordu ama tek bir parti bulunuyordu. Seçim ise, bu partiden hangi yörede hangi adayların seçileceği ile ilgiliydi. Genel seçim olmaktan ziyade bizdeki bir parti içerisindeki ön seçim gibi birşeydi.

Çoğulcu demokraside ise farklı görüşlere ait oluşumlar (siyasi partiler) serbest seçimlerde yarışabilirler.

Hükumet kurma krizi yaşanmaması için iktidara gelme konusunda seçmen oylarında mutlak çoğunluğa sahip olma şartı aranmayabilir ama bu da demokrasi açısında tartışmaya açıktır.

Hükûmet hangi görüşten ya da görüşlerden olursa olsun, diğerlerini ezemez. Ülkenin hukuk düzenine ve evrensel insan haklarına bağlı olmalıdır. Ayrıca kabul görmüş modern hukuka aykırı olamaz. Örneğin temsilsiz vergi hakkı doğuramaz.

Çoğunlukçu düzende ise, devlet erklerinde çoğunluğu ele geçirenler, azınlıkta kalanlara iyi davranmama hakkını kendilerinde bulabilirler. Bunun en basit yolu yasama kuvvetinde çoğunluğa ulaşmaktan geçer. Böylece yürütme kuvvetinde baskın hale de gelirler hatta tamamını ele geçirebilirler. Bu iki kuvvet onların olunca yargı da bağımsızlığını yitirerek onların yargısı olabilir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6038 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları