Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çok yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen organizmalar mevcut mudur?

Canlılar


Sıcak su kaynaklarında, gayzerlerde, yanardağ faaliyeti gösteren okyanus tabanlarında bile yaşayabilen canlılar vardır. Çok hücreli olan canlıların hiç biri 50 derecenin üzerindeki sıcaklıkta yaşayamaz. Ancak tek hücreliler yaşayabilir. Fotosentetik prokaryotlar 70-73 derecelerde bile yaşabilirler. Bazı bakteriler çok sıcak ve pH sı düşük ortamları sever.
Crenarchaeota türleri bilinen en yüksek sıcaklıkta yaşayan organizmalarını içerir.

  • Paylaş