Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dadaizm nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır?

Dil ve estetik kurallarına karşı çıkan bir akım olan Dadaizm 20.yüzyılın başlarında Fransa ve Almanya'da ortaya çıkmıştır. Dadaizm'in felsefesi umutsuzluk, güvensizlik ve hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olmadığı düşüncesidir. 1.Dünya Savaşı'ndan etkilenmiştir.

Sanat

  • Paylaş
1. Dünya Savaşı'nın yol açtığı inanç yoksulluğunun bir sonucu olarak, kalıplaşmış toplumsal yaşam değerlerine ve görenekselleşmiş burjuva sanat anlayışına karşı özünden bir tepki olarak ortaya çıkmış anarşistçe ve nihilistçe bir anti-sanat hareketidir.
Dadacılık, her türlü estetik kuralcılıktan ve mantksal çözümlerden bağımsız olarak anlamsızı sanatın temeline koyan, biçimi ve dili yıkan; ilkel, naiv ve dolayımsız bir biçim ve dil ile kendilendiğiline dayanan anti-sanatsal bir harekettir.


Tristan Tzara şiir yazmadaki bağımsız tutumunu “Dadaist Şiir Yazmak İçin” adlı şiirinde şöyle açıklar

DADAİST ŞİİR YAZMAK İÇİN

Bir gazete alın
Makas alın
Bu gazetede şiirinize vermeyi tasarladığınız
Uzunluğa sahip olan bir makale seçin
Makaleyi eşit parçalar halinde kesin
Dada sonra bu makaleyi meydana getiren kelimeleri özenle kesin
Ve bir torbaya koyun
Yavaşça karıştırın
Daha sonra her küpürü peş peşe
Torbadan sırayla çekin
Olduğu gibi yazın
Şiir size benzeyecektir.

Sanat
  • Paylaş