Bilmek istediğin her şeye ulaş

Daha iyi maaş için 10 yıllık tazminat bırakılır mı?

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı şöyle yazmış:

  • İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. 3- Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için        gereken şartlar nelerdir? Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

  •  Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?
1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; * İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, * İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, * Askerlik görevi nedeni ile, * Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, * Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile, * İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.
Maaştaki artış + yani işinde birikmeye başlayacak tazminatındaki artış, alman gereken tazminatı ne kadar zamanda karşılıyor?
Daha kaç yıl çalışmayı düşünüyorsun ya da çalışacaksın?
Mesela 10 yıl daha çalışacaksan şöyle bir hesap yapılabilir.
((Yeni maaş*12ay*10yıl+Yeni işte 10 yılda biriken tazminat)-(Şu andaki işteki maaş*12ay*10yıl+mevcut işinde 10 yıl sonra alabileceğin tazminat))/(10yıl*12ay)=Aylık net kâr dersek, kazancındaki değişimin (ki artışlar burada hesaba katılmadı yani asıl kazancın bir kaç puan daha fazla olacak) aylara yansımasını bulursun. Ondan sonra değer mi, değmez mi'yi tekrar düşünebilirsin sanırım.
  • Paylaş
Bırakılmaz tabikide..
  • Paylaş
10 senelik tazminat asgari ücretten 10 maaş yani 5-6 milyarsa bırakılır.
  • Paylaş
tazminatı karşılamaya deyecekse ve geleceği iyi ise neden olmasın
  • Paylaş
heeeeeeeeeee
  • Paylaş
daha iyi bir imkan için işi bırakmak tazminat almaya hak sebeptir. tazminatını da alırsın, daha iyi bir işe de başlarsın. sadece yapman gereken işi bırakmadan işverene sözleşmenin yenilenmesi ile ilgili yeni bir icap ta bulunmandır yasal yollardan.
  • Paylaş
e tabi bırakılırda ne kadar iyiden bahsediyoruz!!!
  • Paylaş