Bilmek istediğin her şeye ulaş

Demir bir çubuğu bir süre mıknatısla beklettiğimizde neden mıknatıslaşır?

Demir bir çubuğu mıknatıslaştırmak mümkümdür. Ancak tamamen mıknatıs olmaz. Bu mıknatışlaşma geçicidir. Bu, üç yol ile gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki dokunma yolu ile mıknatıslaşmalıdır. Mıknatısa dokundurulan demir parçalarını mıknatıs tutar. Çünkü demir parçası mıknatısın dokunduğu kutupla zıt kutupla kutuplanır ve onu çeker. Demir parçaları uç uca eklenirse her bir bir öncekine göre zıt kutuplanır.
Manyetizma
Şekil: Dokunma Yolu

Diğer yol ise sürtünme ile mıknatıslanmadır. Bir demir çubuğa şekildeki gibi mıknatısın her defasında aynı kutbu aynı yönlü sürtürülürse, mıknatısın ilk sürtülen uç kısmı mıknatısla aynı kutuplu olacak şekilde demir çubuk geçici olarak mıknatıslanır.

Manyetizma
Şekil: Sürtünme Yolu

Son yol ise etki ile mıknatıslanmadır. Mıknatısın magnetik alanı içine konulan demir parçaları geçici olarak mıknatıslık özelliği kazanır. Şekilde demir parçasına mıknatısın S kutbu yaklaştırılırsa demirin S ye yakın olan kısmı N, diğer tarafı ise S kutbu olur. Bir mıknatıs demir çubuğun orta kısmına şekildeki gibi yaklaştırılırsa demir çubuğun uç kısımları N, orta kısımları ise S kutbu olacak şekilde etki ile mıknatıslanır.

Manyetizma
Şekil: Etki ile Mıknatıslanma
  • Paylaş