Bilmek istediğin her şeye ulaş

Demokratikleşme paketinin maddeleri ve bu maddelerin açıklamaları nelerdir?

30 Eylül 2013 tarihinde başbakanın açıkladığı demokratikleşme paketi olarak sunulan düzenlemeler nelerdir?Düzenle
Pakette bulunan ana maddeler şu şekilde açıklandı:


1. Seçim Sistemi
Seçim sisteminde yapılacak değişiklikler ile ilgili 3 farklı öneri sunulmuştur:
  • Mevcut %10 barajın kalması
  • Barajın %5'e çekilmesi ve beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemi (bknz: inploid.com/t/dar-bolge-secim-sistemi-ne... )
  • Barajın tamamen kaldırılması ve dar bölge seçim sisteminin getirilmesi
Bence bu aslında 3 öneri değil, çünkü biri zaten var olan sisteme devam etmek. Kalan 2 önerinin ortak noktası ise dar bölge seçim sisteminin gelmesi. Yani aslında tek bir öneri var ortada, o da dar bölge seçim sisteminin getirilmesi.


2. Siyasi Partilerde Eş Genel Başkanlık
Seçim kanununun 15. maddesine ek yapılarak, 2 kişiden fazla olmamak kaydı ile eş genel başkanlık sisteminin getirilmesi.

3. Siyasi Partilere Üyelikte Değişiklikler
Siyasi partilere üye olmanın önündeki bazı engellerin kaldırılması. Yeni düzenlemeye göre oy verme hakkına sahip olan her vatandaş siyasi partilere üye olabilecek.

4. Farklı Dil ve Lehçelerde Propaganda Yapılabilmesi
Bir diğer madde ile siyasi propaganda yapılırken farklı dil ve lehçelerde yapılabilmesine olanak sağlıyor.

5. Nefret Suçuna Ağır Cezalar
Yeni düzenleme ile ayrımcılık, nefret ve yaşam tarzına müdahale suçlarının cezaları artıyor. Kişinin belli haklarını kullanmasını engelleyenler ağır cezalar alacak ve açıklanana göre özellikle "dini vecibelerin yerine getirmesini engelleyici davranışlar" vurgulanarak cezaların artması ve ayrıca bu durumlarda yetkili kişi veya makamların suçu engellemediği takdirde cezalandırılmalarına da vurgu yapılmıştır. Şöyle ifade edilmiştir:
"Yaşam tarzına saygıyı TCK ile güvence altına alıyoruz. Dini inancının gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak engellenmesini bu kapsama alıyoruz. Bir kimsenin inanç düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan tercihlerine müdahale edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz. "

6. Klavyelere Özgürlük
Mevcut kanunlara göre kullanılması suç olan bazı harflerin kullanılması serbest hale geliyor. Bunlar İngilizce ve Kürtçe dillerinde kullanılan harfler olarak değerlendiriliyor.

7. Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik
Açık yerlerde güneşin batışından 1 saat önceye kadar süren toplantılar güneş batmadan dağılacak şekilde; kapalı yerlerde ise eskiden saat 23: 00'a kadar olan süre 24: 00'a çekiliyor.

8. Özel Okullarda Farklı Dil ve Lehçelerde Eğitim Hakkı
Özel okullarda ana dilde eğitimin önü açılıyor. Daha önce bu imkan özel kurslar ve seçmeli dersler olarak tanımlanmıştı ve şimdi ise özel okullar kapsam içine alınıyor. Bu dil ve lehçeler bakanlar kurulu tarafından tespit edilecek ve belli dersler bu özel okullarda Türkçe okutulacak.

9. Köy İsimlerinin Değiştirilmesi
Köy isimleri artık İç İşleri Bakanlığı ile değiştirilebilecek. İl ve ilçe isminin değiştirilmesi gibi talepler bakanlık tarafından incelenecek ve karara bağlanacak.

10. Nevşehir Üniversitesi'nin ismi değişiyor
Bu üniversitenin ismi Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak değiştirilecek.

11. Kişisel Bilgilere Özel Güvence
Kişisel verilerin korunması hakkında yasal güvence olarak adlandırılıyor. "Kişilerin özel bilgileri ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak" şeklinde ifade edilmiştir.

12. Yardım Toplama Değiştiriliyor
Kurban derisi, fitre ve zekat konusunda Türk Hava Kurumu'na verilmiş yetki kaldırılıyor ve bu tarz yardımlar serbest bırakılıyor, yani isteyen istediği yere kurban derisi, fitre ve zekat verecek.

13. Kamuda Baş Örtüsünün Serbest Kalması
Kılık kıyafet yönetmeliği değiştirilerek kamu kurumlarında baş örtüsü yasağı kaldırılıyor. Ancak, resmi elbise giymek zorunda olan Silahlı Kuvvetler mensupları ve hakimler, savcılar bunun dışında tutuluyor.

14. İlk Okullarda And Töreni Kaldırılıyor
Daha önce orta okullarda son verilen uygulama ilk okullar için genişletilecek.

15. Mor Gabriel Manastırı'nın Arazisi İade Ediliyor

16. Roman Dil ve Kültür Enstitüsü Kuruluyor

Başbakan Erdoğan ayrıca bu paketin bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğine işaret ederek şunları ifade etti:

"Demokratikleşme paketimiz işte bu başlıklardan oluşuyor…Türkiye’de, bugüne kadar, tek bir paket halinde açıklanan en kapsamlı reform sürecini başlatıyoruz. Bu süreci en kısa zamanda tamamlayacak, yeni hedeflere doğru ilerlemeye devam edeceğiz. "
  • Paylaş
"oy verme hakkına sahip olan her vatandaş siyasi partilere üye olabilecek"

demek oluyor ki birileri zaten hapisten çıkacak, önünü de açalım gizliden pazarlık yerine açıktan anlaşalım.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

307 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt