Bilmek istediğin her şeye ulaş

Deniz anası değdiği yeri neden yakar?

Deniz analarını biyolojik olarak sınıflandırma yapıldığında omurgasız hayvanlar arasında yer alır. Bu hayvanlar arasında da Knidliler olarak adlandırılır. Knidlileri diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliği knidosit denen yakıcı hücreler bulundurmasıdır. Ektoderm tabakasında (dış yüzeyde) yer alırlar. Aslında bu yapıların amacı korumak ve avlanmaktır. Bu hücrelerin iç kısımlarında operkulum denilen bir kapak bulunur. İçlerinde ise dikenlerle donatılmış bir iplik taşıyan kapsül (nematosit) bulunur. Uyarılma anında, yabancı bir cisim değdiğinde operkulum hızla açılarak içindeki nematositi fırlatır ve avının üzerinde zehirli bir etki yapar. Bu her yakıcı kapsül sadece bir kere patlayabilir.

Deniz Anası

Deniz analarının ( knidlilerin) çoğu denizlerde, bir kısmı da tatlı sularda yaşar. Deniz analarını iki yaşam formu vardır. Polip ve medüzler olarak adlandırılır. Polipler bir yere tutunarak yaşarlar. İskele direkleri, hayvanların ve bitkilerin üzerinde görülebilirler. Medüzler ise serbest yaşarlar.
  • Paylaş