Bilmek istediğin her şeye ulaş

Deniz neden dalgalanır?

Denizin dalgalanmasının ikin nedeni vardır: İlki rüzgardır. Rüzgarın şiddetine göre denizde küçük veya büyük kırışıklıklar olur. Bunlara dalga denir. İkinci neden ise gelgit olayı veya fay kırılması/depremdir. Fay kırılması veya depremlerin sonucunda olayın yaşandığı noktada büyük dalgalar meydana gelir Hatta bunlar tsunamiye yol açar.
  • Paylaş
Dalgaların çeşitli nedenleri olabilir, anormal doğa olayları nedeniyle oluşan dalgaları atlar da normal, günlük dalgalardan bahsetmemiz gerekirse; rüzgar nedeniyle oluşurlar. Öncelikle dalgalar yatay değil rotasyonal ve düşey hareketlerdir. Yani dalganın asıl hareketi kıyıya doğru değil kendi içinde bir dönme ve deniz tabanıyla gökyüzü arasında bir aşağı yukarı harekettir. Tabii ki rüzgarın etkisiyle dalga tepeleri bir miktar da kıyıya doğru itilirler. Dalganın davranış böyledir ama nasıl oluştuğuna da bir bakalım. Denizin üstünde esen rüzgar katmanları değişik hızlarda eserler, bunun nedeni hava (rüzgar) ve su arasında oluşan sürtünme kuvvetidir. Rüzgar suya yaklaştıkça (yükseklik olarak) sürtünmeden dolayı yav aşlar. Dolayısıyla hızlı esen üst katmanların altında boşluklar oluşur, aslında muhtemelen coanda effekt ile hızlı üst katmanlar bu boşluklara hücum eder ve oralarda hava girdapları (yatay eksende) oluştururlar. Girdabın doğasından dolayı dairesel olan bu girdaplar bulundukları yerdeki duyu merkezcil kuvvetleriyle aşağı doğru iterler. Suyun hacmi değişemeyeceği için aşağı itilen suyun hemen yanındaki su kütlesi de yukarı doğru itilir ve ilk dalga oluşur, yükselen kütleden hemen sonraki kısım da eksilen su kütlesi nedeniyle alçalır, bir sonraki kısım yükselir vb. Suyun dalga hareketi oluşmuş olur. Bu dalgaların bir kısmı kıyıya ulaşır bir kısmı da denizin ortasında sönümlenir.
Bu konu hakkında çok güzel de bir video var, sanırım İngilizce bilmeden de anlaşılır:
  • Paylaş
Denizler ve depremler tanrısı Poseidon, Trident denen üç dişli yabasını yere vurduğu için depremler olur ve dalgalar oluşur ve sonraki soruya geçer.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6744 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları