Bilmek istediğin her şeye ulaş

Depersonalizasyon'un tedavisi var mıdır? Kronikleşme ihtimalinin epey yüksek olduğu söyleniyor. Bu rahatsızlığın üstesinden gelmek için ne yapmak gereklidir?

Depersonalizasyon bozukluğu, kişinin bedeninden ve düşüncelerinden bağlantısı kopmuş veya ayrık hissetme dönemleriyle dikkati çeker. Bozukluk bazen, kendinizi bedeninizin dışından gözlemliyor gibi veya bir rüyadaymış gibi hissetmek olarak tarif edilir. Depersonalizasyon beyin hastalığı ve nöbet bozuklukları dahil başka bozuklukların belirtisi de olabilir.

Tedavi arayışına giren çoğu depersonalizasyon hastası, bozukluğun kendinden çok depresyon veya anksiyete gibi belirtiler hakkında endişelidir. Birçok vakada belirtiler zaman içinde geçer. Ye genellikle bozukluk sürüyorsa veya nüksediyorsa veya belirtiler kişiyi özellikle üzüntüye sokuyorlarsa ihtiyaç duyulur.
İhtiyaç duyulduğunda tedavinin amacı bozukluğun başlamasıyla ilişkili bütün baskılara hitap etmektir. En iyi tedavi yaklaşımı bireye ve belirtilerinin şiddetine bağlıdır ama büyük olasılıkla aşağıdaki tedavi yöntemlerinin birleşimidir:
  • Psikoterapi: Ruhsal ve duygusal bozukluklar için bu çeşit terapi çatışmaların iletilmesi ve sorunlara yönelik iç görünün cesaretlendirilmesi için tasarlanmış psikolojik teknikleri kullanır.
  • Bilişsel terapi: Bu terapi işlevsiz düşünme kalıplarının değiştirilmesine odaklanır.
  • İlaçlar: Dissosiyatif bozuklukların kendilerini tedavi etmek için hiçbir ilaç yoktur. Ama aynı zamanda depresyon veya anksiyeteden mustarip dissosiyatif bir bozukluğu olan kişi antidepresanlar veya anksiyete karşıtı ilaçlar gibi ilaçlarla tedaviden faydalanabilir.
  • Aile terapisi: Bu çeşit terapi aileyi bozukluk ve sebepleri hakkında eğitmeye ve aile üyelerinin nüksetme belirtilerini fark etmelerine yardımcı olur.
  • Yaratıcı terapiler (sanat terapisi, müzik terapisi) : Bu tedaviler hastanın düşüncelerini ve hislerini güvenli ve yaratıcı bir şekilde keşfetmesini ve ifade etmesini sağlar.
  • Klinik hipnoz: Bu, yoğun gevşemeyi, konsantrasyonu ve odaklanmış dikkati değişmiş bir bilinç veya farkındalık durumu elde etmek için kullanarak insanların bilinçli zihinlerinden saklanabilen düşünceleri, hisleri ve anıları keşfetmelerini sağlar.
Birçok hasta için depersonalizasyon bozukluğundan tam olarak iyileşmek mümkündür. Bozukluğa ilişkin belirtiler sık sık kendiliklerinden veya kişinin belirtileri tetikleyen stres veya travmayla başa çıkmasına yardım eden tedaviden sonra geçer. Ama tedavisiz başka depersonalizasyon nöbetleri gerçekleşebilir.
  • Paylaş
1

Şadu, teşekkür ederim