Bilmek istediğin her şeye ulaş

Derleme kütüphaneleri nedir? Türkiye'deki derleme kütüphaneleri nerelerdedir?

2012 yılında güncellenen, yenilenen (1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu) 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanununagöre Türkiye’de (bazı durumlarda ülke dışı) yayınlanmış her türlü yayının (kitap, dergi, elektronik yayın, gazete vs.) belirli sayıda nüshasının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Derleme birimlerine (İstanbul’da İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü, diğer il ve ilçelerde İl ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlükleri) teslim edilmesiyle yine Kanunda belirtilen kurallar çerçevesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere bu yayınların birer nüshasının dağıtıldığı yerlerdir Derleme kütüphaneleri. 6 adet Derleme kütüphanesi vardır:

Milli Kütüphane Başkanlığı mkutup.gov.tr

Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
adnanotukenkutup.gov.tr/ana-sayfa/1-73819/20130622.html

İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi
beyazitkutup.gov.tr

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
kutuphane.istanbul.edu.tr

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Kütüphanesi izmirmillikutuphane.com

TBMM Kütüphanesi tbmm.gov.tr/kutuphane

  • Paylaş