Bilmek istediğin her şeye ulaş

Destructıon nedir?

Yıkım demektir ama yapısal anlamda değil. Bir binanın yıkılmasına demolition denir. Destruction daha çok ruhsal anlamda, kimyada, bir oyunda olan yıkımdır.
  • Paylaş
3

Devrim Deniz Bardakcı, Şöyle ki; varoluş üzerine belki de en çok laf söz üretilen çağlardan birindeyiz. Bireysel varoluşumuzun bile savaşımdan ibaret olduğu düşüncesi dayatılırken, çarklar dönüyor ve yok etme ötekileştirme, yıkma eylemleriyle daha güzel bir dünya için gerekenin yapıldığını iddia edenlerlerle dolu ortalık. Toplumsal ya da siyasi boyutta YIKIM VAR yeni dünya düzeni iyi olacak dediler YIKIM VAR.

Devrim Deniz Bardakcı, YIKIM üzerine çok şey vurgulanabilir; işgaller, ekolojik sorunlar, küresel kapitalist hegomonya... her boyutuyla talan!

Şaman, Ahlaki yıkım, yani dinsizleşme falan demiyorum bizzat dinin içinde oluşan ahlaki yıkım...