Bilmek istediğin her şeye ulaş
Dünya Klasikleriyle büyümüş biri olarak rahatça söyleyebilirim ki;
  • Fakirden alıp Zengine veren kişi veya kişilerin oyun, park alanı.
  • Paylaş
Sınırların otoritesi biraz dayanak birazda hilelere bürünmüş
  • Paylaş
DEVLET ; Ait olduğu milletin, asli unsurları ile yönetilen, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mamelek' indan teşekkül etmiş ''organik ve canlı sermayeye dayalı'' bir yapıdır... Devletleri, yasalar ayakta tutmazlar... Yasalar sadece, fertlerin devletle ve birbirleri ile arasındaki hukuki ve ticari iş'lerini tanzim etmek için yapılır... Devletleri, ''Milli Varlık-Ruh'' bir arada tutar... Devleti kuranların ruhuna hitap eden, Milli Sermayeye dayalı ekonomik güç yok ise, o devlet, devlet olmaktan çıkmıştır... T. C. Devleti, ruhunu yansıtan asli unsur olan ''insan'' unsurunu da 1945 den sonra kaybettiği için, maalesef adı tabelada yazılı olan, müstemleke devletinde yaşadığımızı, kabul etmek gerekir... Dava tek olmalıdır; yeniden ''İstiklal'''... ... . ! ! ! ! ... .
  • Paylaş
Olağandışılıklara , olağanüstü bir hızla müdahale edip , hiçbir şeyin sistemdışı gerçekleşmesine izin vermeyen ezoterik yapı.

Sırları vardır ve matruşka gibidir.
  • Paylaş