Bilmek istediğin her şeye ulaş
Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı ya da söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümcedir. İki veya daha çok sözcükten kurulu bir çeşit dil ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri dikkati çekecek biçimde anlatan ad, önad, belirteç, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel yapılardır. Ya tam bir tümcedirler ya da bir söz öbeğidirler.

Örneğin: "Altı kaval, üstü şeşhane. " Ne kaval, ne şeşhane, ne alt ne de üst mevzu bahistir. Birbiriyle uyumsuz genellikle giyim tarzını ifade eder.
  • Paylaş