Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dilimizde nokta nasıl kullanılır?

 • İnce sesli harflerin üzerinde, soru ve ünlem işaretlerinin altında. (i, ö, ü, ?, !)
 • Binden büyük sayılarda binler, milyonlar, milyarlar vb. basamaklarını ayırmak için. Örneğin: 1.259,56, 3.850.458,896.
 • Ünlem, soru işareti veya üç noktayla bitmeyen her cümlenin sonunda. Örneğin: Ali topu at. Bu işaret bahsi geçen her cümlenin sonunda mutlaka kullanılmalıdır. Noktalama işaretlerinin en güçlüsü noktadır ve dilin yazılı ifadesinin doğruluğuna en büyük katkıyı sağlayan da odur.
 • Sayılardan sonra sıra belirtmek için. "1., 2." gibi.
 • Kısaltmalardan sonra. "bkz." gibi.
 • Tamamlanması okuyucuya bırakılan cümlelerin sonunda üç nokta (yan yana duran ikili, dörtlü, beşli hatta altılı şekilleri kesinlikle yoktur, üç istisna hariç her daim üç adet). "Öyle bir hızla geliyordu ki..." gibi. Bu noktalar son kelimenin son harfine tüm diğer noktalama işaretleri gibi bitişik konulur.
 • Tamamlanması okuyucuya bırakılan ünlem cümlelerinin sonunda ünlem işaretinden sonra iki adet. "Kaçın, geliyorlar!.." gibi. Bu iki nokta kesinlikle ünlemden önce gelmez. Zaten cümledeki ana vurgu ünlemde olacağı için ilk olarak ünlem işareti gelir.
 • Tamamlanması okuyucuya bırakılan soru cümlelerinin sonunda soru işaretinden sonra iki adet. "Hiç böyle sevdin mi?.." gibi. Bu iki nokta kesinlikle soru işaretinden önce gelmez. Zaten cümledeki ana vurgu soru ekinde olacağı için ilk olarak soru işareti gelir.
 • Baş kısmı yazılmayan, herhangi bir yerinden başlanan bir cümle ya da cümlelerin başında da bir şeyler olduğunu ifade etmek amaçlı üç nokta. Bu en azından bir kelime yerine geçtiği için başında ve sonunda bir karakter boşluk bırakılır. Örneğin: ... gelmişti ama yine de görmedik.
 • Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta üst üste. "Yemeğin muhteviyatı: Patlıcan, közlenmiş biber..." gibi.
 • Nokta ya da noktalardan sonra, aynen virgül, noktalı virgül, ünlem ve soru işaretinde de olduğu gibi tırnak ya da parantez içindeki cümleler hariç mutlaka bir adet boşluk bırakılır, bu boşluk adeti iki ya da üç olamaz. Tırnak ve parantez içinde kullanılan noktalardan sonra boşluk bırakılmaz. Eğer asıl cümle tırnak ya da parantezle bitiyorsa tırnak ya da parantezden sonra bir nokta daha konulmaz.
 • Nokta ve noktaların hiçbirinin önünde boşluk bırakılmaz. Parantez ve tırnak içindeki son cümleyi sonlandıranlar hariç hepsinin ardında bir adet bırakılır.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

753 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları