Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dini evliliklerde mut'a nikahı nedir?

İslamiyet'te kısaca geçiçi nikahtır. Buna göre erkek, kadına ödeyeceği belirli bir ücret karşılığında onunla belirlediği süre kadar evli kalabilir. Günümüzde Şiilik ve Rafizilik'te hala kabul edilir, mut'a nikahları kıyılır. Sünni mezhebi ise kati suretle mut'a nikahını reddeder, zina ve büyük günah sayar. Şiilere göre mut'a yasaklanmamış, Sünnilere göre ise yasaklanmıştır. Sünnilere göre mut'a nikahının yasaklanması hadislerle sabittir: "Ey insanlar, ben size müt'a için izin vermiştim. İyi biliniz ki Allah onu, kıyamet gününe kadar haram kıldı. Kimin yanında böyle bir kadın varsa onu serbest bıraksın. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almayınız!" (İbn Mace, Nikah: 44)

Şiirlerin yasaklanmadığına dair delilleri ise:
  • Hz. Ali'nin "Ömer mut'ayı men etmeseydi, şakiden başkası zina etmezdi" dediğini el-Hakem ibn Uyeyne rivayet etmiştir.
  • Cabir (RA), peygamber, Ebubekir ve Ömer devrinde mut'a yaptıklarını söylemiştir.
  • Hz. Ömer'in "Resulullah devrinde hac ve kadın mut'ası vardı. Ben bunları men ediyorum ve bunları yapanı cezalandırıyorum." sözü de mut'anın peygamber devrinde helal olduğunu gösterir. (Tabresi, Mecmau’l-beyan: 3/32)
Konudaki tartışmaların kaynağı ise mut'a nikahının birkaç kez yasaklanıp tekrar izin verilmesidir. İzin verildiği zamanlara bakarsak bunun şartlar dolayısıyla böyle olduğunu görürürüz. Mut'a nikahlarına özellikle Hayber Savaşı, Mekke'nin Fethi, Huneyn Savaşı gibi savaş önceleri izin verilmiştir. Yani şartlar gerektirdiğinde mut'a nikahına izin verilmiş, diğer türlü peygamber tarafından pek hoş görülmemiştir. Özellikle İslam devletinin zengin olduğu Hz. Ömer döneminde bu nikah suistimal edilmeye başlanınca Hz. Ömer ve diğer sahabilerin içtihatlarıyla kesinlikle yasaklanmıştır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

310 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt