Bilmek istediğin her şeye ulaş
Bir metnin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili sayfa altına konulan açıklayıcı notlardır. Metin yazarı dipnotta anlamı bilinmeyen bir kelimeyi dipnot olarak açıklayabilir, kullandığı bir bilginin kaynağını dipnotta verebilir, bilgiyle alakalı kendi görüşünü dipnotta verebilir. Böylece dipnotları kaynak ve açıklama dipnotu olarak ikiye ayırabiliriz.
Dipnot yazmanın amacı okuyucunun metin akışından sapmasını önlemektir. Dipnotun metinde verildiğini düşündüğümüzde okuyucunun metin akışından sıyrılarak dipnota odaklandığını ve buradaki akışta bir kesilme olduğunu görürüz. Bu nedenle eserlerde dipnotlu açıklama metin akışının bozulmaması yönünden de iyidir.

Metin Yazarlığı

Bir dipnot örneği...
  • Paylaş