Bilmek istediğin her şeye ulaş

Disponibilite nedir?

Bankaların aldıkları mevduatlar yada müşterilerin yatırımları karşılığında taahhütlerini yerine getirmek için bulundurmak zorunda oldukları nakit ve nakit benzeri varlıklardır.


Türkiye de TCMB zorunlu karşılık oranları olarak bu oranı açıklar ve aşağıdaki gibidir.

Zorunlu Karşılık Oranları

(%)Türk Lirası

Yükümlülükler

Oranlar

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar (*)11

1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dâhil) (*)11

3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (3 ay dâhil) (*)11

6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil) (*)8

1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (*)6

1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları (*)5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler (*)11

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler (*)8

3 yıldan uzun vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler (*)5

Özel fon havuzları (*)Vadesine karşılık gelen oranlar


Yabancı Para

Yükümlülükler

Oranlar

Vadesiz, ihbarlı DTH/yabancı para özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli DTH, yabancı para katılma hesapları (**)11

1 yıl ve daha uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesapları (**)9

Özel fon havuzlarıVadesine karşılık gelen oranlar 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler (**)11

3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler (**)9 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülükler (**)6


(*) Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 28.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar için yüzde 16'tan 11'e, 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dâhil) için yüzde 16'tan 11'e, 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (3 ay dâhil) için yüzde 12,5'ten yüzde 11'e, 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil) için yüzde 9'dan yüzde 8'e indirilmiştir.


(**) Yabancı para zorunlu karşılık oranları, 05.10.2011 tarihinde; Vadesiz, ihbarlı DTH/yabancı para özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli DTH, yabancı para katılma hesapları; 1 yıl ve daha uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesapları; 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler ve 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler için 0,5 puan, 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülükler için 2,5 puan azaltılmıştır. Söz konusu değişiklikler 30 Eylül 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacaktır.


alıntı tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/disponibilite_yeni.html

  • Paylaş