Bilmek istediğin her şeye ulaş

Divan edebiyatı nedir? Genel özellikleri nelerdir?

Divan edebiyatı 13. ve 19. yy. aralığında yapılan bir edebiyat türüdür. İçerdiği Farsça ve Arapça kelimeler yoğunluğundan ötürü daha çok eğitimli yüksek kesime hitap ediyordu. Bu dönem adını şairlerin şiirlerini yazdıkları divan adlı eserlerinden alır. Bu edebiyat kendisini daha çok manzum (şiir) türünde gösterir. Nesir (düz yazı) ikinci plandadır. Arap ve Fars edebiyatıyla birlikte İslam edebiyatını şekillendiren üç büyük ekolden birisidir. Nitekim Fuzuli, Baki, Nedim, Nabi, Nefi, Şeyh Galip gibi çok büyük şairler bu ekolün birer üyeleridir. Hatta mükemmelleşmesini sağlamıştır.

Divan edebiyatının genel özellikleri:
 • Genel kullanılan nazım birimi beyittir. Anlam beyitte tamamlanır. Bu sebeple beyitler arası bağımsızlık vardır.
 • Aruz ölçüsü kullanılır.
 • Arapça ve Farsça'nın yoğun etkisi görülür.
 • Tam ve zengin uyaklar kullanılır.
 • Şiir isimlerinin başlığı yoktur, şiir biçimine göre adlandırılır (Kaside, gazel vb.)
 • Duygu ve düşüncelerin değişmemesi nedeniyle kullanılan mazmunlar bellidir. Bu da klişeleşmeye neden olur.
 • Anlatılan değil anlatma biçimi önemlidir.
 • Soyuttur. İnsan ve doğa farklı bir biçimde ele alınır.
 • Amaç sanat yapmaktır. Bu yüzden bolca söz sanatları kullanılır.
 • Aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

641 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt