Bilmek istediğin her şeye ulaş

Divan Edebiyatına merakınız var mı? Sevdiğiniz bir gazel varsa paylaşır mısınız?

  Bir ara bayağı merak salmıştım elimde lügat ile dolaşırdım hatta, o zamanlardan pek duyulmayan bir gazel paylaşmak isterim günümüz türkçesini bulamadım ama anlaşılması çokta zor değil sanırım. :)
 
Gazel
Tutalum zenbîl ile gökden iner meh-pâreler
A begüm yerden mi çıkdı âşık-ı bî-çâreler

İhtiyat itmez misin andan ki ashâb-ı niyaz
Baş açub zari kılub yerden göğe yalvaralar

Câm-ı lâ'lünle şarâb-ı nâb hem-reng olmasa
Güvleyüb düşmezdi sâgar üstine âvâreler

Âfitâbum yüzün ağ alnun açıkdur gerçi kim
Sâye-vâr arduncadur bir nice yüzi karalar

Ey Necati çıkma yoldan aldanub güzellere
Şem' gibi sanma kim dâim önünce varalar

--Necati--
  • Paylaş
Divan Edebiyatı'na epey merakım vardır... Sevdiğim birçok eser var lakin sizinle beğendiğim bir gazeli paylaşayım.

Merhabâ hoş geldin ey rûh-ı revânım merhabâ
Ey şeker-leb yâr-ı şîrîn lâ-mekânım merhabâ

Çün lebin câm-ı Cem oldı nefha-i Ruhu’l-Kudüs
Ey cemilim ey cemâlim bahr u kânım merhabâ

Gönlüme hîç senden özge nesne lâyık görmedim
Sûretim aklım ukûlüm cism ü cânım merhabâ

Ey melek sûretli dil-ber cân fedâdır yoluna
Çün dedin lahmike lahmi kana kanım merhabâ

Geldi yârim nâs ile sordu Nesîmî neçesin
Merhabâ hoş geldin ey rûh-ı revânım merhabâ
(Nesimi)
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1028 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları