Bilmek istediğin her şeye ulaş

Divan-ı Lügatit-Türk nasıl ortaya çıkmıştır?

Türk tarihi açısından önemli olan bilinen en eski Türk dili gramer kitabı olan bu şaheser, 1914'te Sahaf Ali Emirî tarafından tesadüf sonucu bulunduğunu biliyor muydunuz
  • Paylaş
Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabı olan bu kitap 11. Yüzyılda Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. Yazarı, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır. Sözcükleri güzel örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliği, onun, kendinden sonraki Türk yazını için çok önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır.) Divanu lügati't-Türk 7500'den daha fazla Türkçe sözcük içerir. Dönemin özelliklerini yansıtan kelimeleri barındırır. Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır.
  • Paylaş