Bilmek istediğin her şeye ulaş

Diyalektik materyalizm nedir? İlk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

Bu görüş ;Hegel'in diyalektik anlayışından yola çıkılarak Marx ve Egels tarafından bilimselleştirilmiştir.

Hayata dair olan herşeyi yani diyalektiği metaryalist bir felsefeyle açıklama çabasıdır diyebiliriz tanım olarak.
    Diyalektik materyalizme göre;
  • Varlığın özü hareket değil maddedir.
  • Varlığın biçimi ise harekettir.
  • tez+antitez=sentez
 Yani en anlaşılır şekilde özetlersek  'zıtlıkların birbirini doğurduğunu ' söyler .
  • Paylaş