Bilmek istediğin her şeye ulaş

DNA ve RNA arasındaki fark nedir?

  • DNA yapı taşında deoksiriboz şekeri bulundururken RNA riboz şekeri bulundurur.
  • DNA çift zincirli ve uzun, RNA tek zincirli ve daha kısa yapıya sahiptir.
  • DNA'da timin bazı vardır. RNA'da bunun yerine ürasil yer alır.
  • DNA'nın şeker moleküllerinde oksijen bulunmaması, yani DNA'nın deoksiriboz şeker yapısına sahip olması, onu RNA'dan daha kararlı bir molekül haline getirir. RNA fazladan bir hidroksil bulundurduğu için daha çabuk tepkimeye girer ve bu yüzden DNA'dan daha az kararlıdır.
  • DNA yönetici moleküldür. Çekirdek, mitokondri, kloroplast ve prokaryot hücrelerin sitoplazmalarında yer alırken RNA sitoplazma, çekirdek ve hücre organellerinde bulunur.
  • Paylaş