Bilmek istediğin her şeye ulaş

Doğadaki ekosistem ve madde dolaşımı nasıldır?

Ekosistem, canlı organizmaların yaşam alanlarını sınırlayan çizgiler arasındaki organik ve inorganik varlıkları içerisinde bulunduran biyolojik ortamdır. Her canlının ekosistemi farklı olabilir. Örneğin bir dağ keçisi için, dağlar ve dağlardaki bitkiler onun ekosistemidir. Bu canlılar ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına ise ekoloji denir. Ekosistemin devamlılığı için doğada madde döngüsü olması gereklidir. Doğadaki 4 önemli madde döngüsü; azot, karbon, fosfor ve kükürt dolaşımıdır. Bu döngülerin temelini kemosentez oluşturur.

Azot döngüsü: Azot doğadaki canlılar için gerekli en önemli ana elementlerden biridir. Ancak azot doğada saf olarak bulunmaz bileşik şeklinde bulunur. Doğada varolan nitrobacter bakterileri nitriti nitrata çevirirler. Bitkiler yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu bakteri toprakta bu işlevi yaparlar.

Biyoloji

Kükürt döngüsü: Doğada canlılar için önemli olan bir elementtir. Ancak azot gibi saf halde bulunmazlar. Bileşik halde bulunurlar ancak canlılar bu halde yararlanamazlar. Bu nedenle kükürt bakterileri tarafından parçalanıp okside edilmesi gereklidir. Bu bakteri türlerine Beggiatoa ve Thiospirillum denir.

Biyoloji

Karbon döngüsü: Doğada bitki ve hayvanların ürettiği karbondioksit önemli yer tutar. Hayvan ve bitkilerin ölümleri ile toprakta ayrışmaya başlayan vücut yapıları metan bakterileri tarafından ayrışırlar. bu ayrışma sonucu karbondioksit oluşur ve havaya bırakılır. Bunun dışında hayvan ve bitki ölüleri yüksek basınç ve sıcaklıkta petrol ve kömüre dönüşebilir.


Biyoloji
Fosfor döngüsü: Diğer döngülere göre daha basittir. Çünkü fosfor gaz haline gelmediği için atmosfere geçmez. Karalardan sulara, sulardan karalara doğru geçişi görülür.


Biyoloji
  • Paylaş