Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dogmatik düşünmek / düşünce nedir?

Dogma, her türlü inceleme ve eleştirmenin üstünde tutulan, doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşüncedir. Tanrı'nın evreni yarattığı bir dogmadır mesela. 

Dogmatik düşünce, din ya da yetkelerce ileri sürülen düşünceleri ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin 'bilgi' saymayı gerektirir. Özellikle metafizik öğretilerin tümü inakçı (dogmatik) öğretilerdir.

Dogmatizm, suçlu olmayanın ateşe atılsa bile yanmayacağı inancına kadar varmıştır. Bundan da ateşe atılınca yanan kişinin suçlu olduğu sonucu çıkarılmıştır. 

Yani dogmatik düşünmek; herhangi bir sistemde değişmez formüller düşlemek, bir düşüncenin tartışmasız kabulünü istemek, bilginin bağımlılığını göz önüne almaksızın her zaman ve her yerde geçerli saltık bilgiler olduğunu ileri sürmektir.
  • Paylaş
Ek olarak diyebiliriz ki

Dogma: Arkadaki düşünceyi araştırmadan, kesin kanıt ve senet gibi kabul edilen düşüncelerdir.

Dogmacılık; tartışmasız, baskıyla zorla düşünceyi kabul ettirmektir.

Dogmatizm; otoriteler tarafından zorla düşüncelerin ve kuralların kabul ettirilmesinin felsefedeki adıdır.
  • Paylaş
Kuranda "tedebbür" diye bir kelime dört yerde geçer.
Tedebbür bir şeyin arka planını , önünü arkasını üstünü altını iyice sorgulamak , derin düşünmek demektir.
Allah kuranda, üç yerde
"hala kuranı tedebbür etmezler mi "buyurur.
Dördüncü yerde de "ayetlerini tedebbür etsinler diye ......sana mübarek bir kitap indirdik", buyrulur.
Diğer dinler doğmatik bir anlayışı benimseyebilir.
Ama İslam dinin de asla.
Kuranda yaklaşık 700 kusur yerde " Akletme'ye, tedebbüre, tefekküre, tezekküre...... " vurgu yapılarak, düşünmek emr edilir.
Yani Farzdır.
Hani oltu tesbihleri vardır.
Çektikçe parlar.
Kuranda ne kadar Akledersen, sorgular derin düşünürsen hikmeti o kadar ner yakalayacağımız hatırlatılır.
  • Paylaş
1

Marty Mcfly, Çok açıklayıcı bir ifade bütünü. Elinize ağzınıza sağlık.

Misal dini değerlerin çoğu dogmatiktir; sorguya, eleştriye, ikameye gelmeyen olay-olgular bütünü. Dini olmayıp kültürel ve geleneksel aktarımlar da belli kesimlerce sorgusuz sualsiz kabullenilir ve devam ettirilmeye çalışılır, zorlayınca dogma değerlerin bi çok örneği var bizde.
  • Paylaş
Skolastik düşünce.
  • Paylaş
TDK der ki:
dogma
isim Yunanca1.isim Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi
2.felsefe Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak
"Dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır. " - M. C. Anday

Dogmaya göre sorgulanamaz görüşe inanıp düşünce yapısını ona göre kurmak dogmatik düşüncedir.

Dogmanın kanıtı yine dogmadadır. Mesela Pastafaryanizm'in kanıtı Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı'dır. O kitapta yazan her şey doğrudur dolayısıyla Pastafaryanizm'in peygamberi deBobby Henderson'dır. Kitapta yazıyor sonuçta, peygamberliği tartışılamaz. Pastafaryanizmin tanrısı Uçan Spagetti Canavarı'dır ve Pastafaryanizm vahiy olmuş en son kitaplı, peygamberli dindir. Bunların hepsi vahiy olan kitapta yazar. Dinin kuralları da o kitapta yazar, din mensupları diğer dinlerde olduğu gibi bu kuralları uygulamakla mükelleftir. Kurallar sosyal hayatı ve işte dogmatik diyebileceğimiz düşünce yapısını düzenler.
  • Paylaş
3

Artpro, "Dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır. " - M. C. Anday
Dogmatik dendiğinde otomatik olarak dini konulara bağlanıyoruz. Aslında fizik matematik kimya bunlar dogmatik olabilir. Çünkü sebepleri ve sonuçları tartışmasız kabul edilir.
Din dünya üzerinde bu kadar çeşitliliği ve ayrı görüşleri barındırırken ne kadar dogmatik olabilir.

Şaman, Nevton yerçekimini bulmuş ama nedenini çözememiştir, Einstein'da onu çözmüştür. Nevton yine de bilim tarihinin en dahilerindendir, prensipleri hala geçerli. Bilim dünyası bunları tartışmadan kesinlikle kabul etmez. Nevton'un zamanında bir salon dolusu şimdiyse bir dünya dolusu bilim insanı ileri sürülen teoriyi çürütmek için deli gibi tartışır. Kısaca bir bilim insanı aynı zamanda dogmatik de olabilir ama bilim dogmatik değildir. Bilim aslında nedenlerle ilgilenmez, nasıllarla ilgilenir. Neden, felsefe ve dogmatik düşüncenin alanıdır.

Marty Mcfly, Nevton.. Muhteşem akıl !

Sorgulanmayan düşüncedir.
  • Paylaş
Tanrı'nın evreni yarattığını biz düşünmeden mi kabul ediyoruz?
  • Paylaş
5

Şaman, Dogmatik bir soru olmuş.

can2, Seninki de dogmatik bir yorum.

can2, Bu da dogmatik bence.

Şaman, Dogmatiğin bencesi olmaz. Hala dogmatik olan ben değilim.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

41020 Görüntülenme14 Takipçi8 Yanıt