Bilmek istediğin her şeye ulaş

Donmuş bakterileri -20ºC 'de saklamak mümkün mü?

İlk öncelikle bakteriler çok soğuk ortamlarda yaşayamazlar.Çok soğuk ortamlarda bakterilere benzeyen Arkelerden Psikrofill(Soğuk Seven) arkeler yaşayabilir. Senin soruna gelince canlılarda yaşamsal faaliyetleri ya da diğer bir deyişle metabolizmayı enzimler kontrol eder.Enzimlerin yapısında protein bulunur.Protein kısma Apoenzim denir.Proteinlerin yapısı yüksek sıcaklıklarda,tuzlu ve aşırı basınçlı ortamlarda bozulur.O zaman sıcaklığı arttırdıkça enzim aktivitesi belli bir yere kadar artacaktır ondan sonra yapılarındaki proteinler denatüre olacak yani bozulacak enzim aktivitesi duracaktır.Daha sonra sıcaklığı normale çevirsekde enzimler çalışmayacaktır çünkü yapılarındaki Apoenzim(Protein kısım) bozulmuştur.

Sıcaklığıu düşürürsek enzim aktivitesi azalacak belli bir noktadan sonra duracaktır. Ama yavaş yavaş sıcaklığı normal bir seviyeye getirdiğimizde enzimlerin tekrar aktive olup canlıdaki metabolik faaliyetleri devam ettridiğini göreceğiz çünkü enzimlerin yapısı dondurma ile bozulmaz.


Sonuç olarak bakterileri dondurduğumuzda bakterinin metabolik reaksiyonları duracak ama herhangi bir bozulma olmayacaktır.

Sıcaklık değeri saklamak istediğin bakterinin metabolizmasına,cinsine bağlıdır.

Uygun bakterileri saklayabilirsin ama birden normal sıcaklığa getirirsen ani değişim metabolizmayı bozacaktır.

Bir şey değil :)

  • Paylaş