Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dünya bugüne kadar kaç jeolojik süreçten geçmiştir? Bu devirlerin özellikleri nelerdir?

Bugüne kadarki süreçte dünya 5 jeolojik süreç yaşamıştır:
 1. İlkel Zaman (Prekambriyen): Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona ermiştir. Yaklaşık 4 milyar yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:
  - Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı,
  - En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu,
  - İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.
 2. Birinci Zaman (Paleozoik): Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Yaklaşık 375 milyon sürmüştür. Bu devirde kıta çekirdekleri yeni kıvrımların eklenmesiyle büyümektedir. Bu devrin önemli olayları:
  - Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımlarının oluşumu,
  - Karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu,
  - İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı,
  - Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı,
  - Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.
 3. İkinci Zaman (Mesozoik): Yaklaşık 65 milyon yıl önce sona ermiştir. İkinci zaman yaklaşık 160 milyon yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:
  - Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi,
  - Kimmerid ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu,
  - Türkiye'nin bulunduğu sahada Tetis jeosenklinali oluşmuştur,
  - İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.
 4. Üçüncü Zaman (Tersiyer): Yaklaşık 2 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Yaklaşık 63 milyon yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:
  - Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır.
  - Linyit havzalarının oluşumu,
  - Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması,
  - Alp kıvrım sisteminin gelişmesi,
  - Şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,
  - Atlas ve Hint okyanuslarının oluşması,
  - Türkiye'nin ana yer şekillerinin gelişmesi,
  - Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.
 5. Dördüncü Zaman (Kuvaterner): Günümüzden 2 milyon yıl önce başlayan ve halen devam eden jeolojik zamandır. Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada buzullarla kaplanmıştır. Bu devrin önemli olayları:
  - İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması,
  - İnsanın ortaya çıkışı,
  - İstanbul ve Çanakkale boğazları ve Ege Denizi’nin oluşması,
  - Karadeniz'in Akdeniz'e bağlanması,
  - Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

687 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları