Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dünyanın tam merkezinde bin metere çapında bir küre olduğunu düşünürsek o kürenin içinde yer çekimi nasıl olur ya da olur mu?

Yerçekimi ihmal edilebilir. Ama, dünya kendi kütlesini merkezine doğru çekiyor. Yani dünyanın merkezindeki böyle bir küre dünyanın ağırlığı (r değişken olduğu için integral alınarak hesaplanabilir) toplamda neyse onu taşır. Yani küre çok büyük bir kuvvetle her yanından sıkıştırılır.

Güneş boyutunda bir kütle için bu kuvvet öyle büyüktür ki bu basınç hidrojen atomlarını yapıştırabilir (yani basınç iki protonun güçlü kuvvet devreye girine kadar birbirlerini itmelerinden daha güçlüdür)
  • Paylaş
3

Şaman, Elimizden bıraktığımız taşın yere düşmesinin sebebi zaten dünyanın kendi kütlesini merkezine doğru çekmesi yani yerçekimi değil midir? Nedir o ihmal edilebilir olan?

Ceyhun Çakar, merkezde olduğu için kürenin kendi ağırlığı ihmal edilebilir demek istedim ama taşımak zorunda kaldığı dünyanın ağırlığı değil. Bir kütlenin içinde o kütleye ait her parçanın bu kütleyle çekim kuvvetinden dolayı bir ağırlığı vardır. Ayrıca kütlenin içinde ise kütlenin bir parçasını taşımak zorundadır. Örneğin omuzlarımızın üstündeki havayı taşıdığımız için 1 atm basınç altındayız. Bu bizim değil taşıdığımız atmosferin ağırlığı. Dünyanın merkezine yaklaştıkça kendi ağırlığımız 1/r^2 den dolayı azalır ama üstümüzdeki basınç artar. Dünyanın merkezinde ağırlığımız 0 ama taşımak zorunda olduğumuz ağırlık dünyanın bizim dışımızdaki tüm kütlesi olur.

Şaman, Biliyorum soru komik ama kürenin içi denmiş, yani küre boş. :)

Kürenin malzemesi ne ve içi dolumu boşmu? ... Bu kütleyi değiştireceğinden yer çekimi etkisi değişir... ...
  • Paylaş
1

Adem Şahin, kürenin içi boş ve kürenin tam merkezinde bir insan oldığunu düşünürsek yerçekimi onu ne tarafa çeker yada uzayda olduğu gibi boşlıukta kürenin merkezinde öylece kalırmı? saygılar

F=G (m1*m2)/r²
G= 6.67×10E−11 N·(m/kg)²
m1 (kişinin kütlesi) (mesela 70kg)
m2 (kürenin kütlesi)
r=500m
Eğer Newton haklıysa bu formülle hesaplanabilir. Şimdi uçuşa geçiyorum. Bu formüle göre bir cismin merkezindeki yer çekimi m2=0 ve r=0 olacağından sıfır ya da sonsuz olacaktır. Bence kürenin üzerinde kürenin malzemesine bağlı ama yine de çok az bir yerçekimi olacaktır. Kürenin dışındaki malzeme kalınlığını ihmal ettiğimizde tabii ki.
  • Paylaş
2

Adem Şahin, kürenin içi boş ve kürenin tam merkezinde bir insan oldığunu düşünürsek yerçekimi onu ne tarafa çeker yada uzayda olduğu gibi boşlıukta kürenin merkezinde öylece kalırmı? saygılar

Şaman, Newton'un kütlesel çekim yasasına göre tam merkezdeki insan havada asılı kalmalı. Zaten mantıken düşününce de ya çekim sıfır olacaktır ya da her taraftan aynı olacaktır.