Bilmek istediğin her şeye ulaş

Duran Adam eylemi yapan kişinin üstünün aranması hukuka uygun mudur?

"Önleme aramasının yapılması makul ve kabul edilebilir bir sebebin varlığına bağlıdır. Makul sebebin bulunup bulunmadığı aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların davranış tarzları, kolluk memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenecektir (Yönetmelik m. 15/2). Makul sebebin bulunduğundan söz edebilmek için, Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık, genel ahlak veya kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah ya da patlayıcı maddenin saptanması konularında tehlike doğduğunu gösteren sebeplerin, somut olgulara dayanması şarttır." (Yönetmelik m. 15/3)

Ceza Muhakemesi Kanunu, Madde 116: (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. Madde 117: (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. (2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır. (3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler hakkında geçerli değildir.

Kanunlara göre polisin şüphelenmesi durumunda arama hakkı var, tabi arama için de makul bir sebep lazım. Taksim'deki olayları düşünürsek ister hukuka aykırı olsun ister uygun olsun arama yapmak için sebep bulmak zor değil diye düşünüyorum.
  • Paylaş
2

Şaman, Sayın @turansoylemez "Taksim'deki olayları düşünürsek ister hukuka aykırı olsun ister uygun olsun arama yapmak için sebep bulmak zor değil diye düşünüyorum." Bunu olayların hangi yönüne istinaden düşünüyorsunuz?

Turan Söylemez, Taksimdeki kargaşa yönünden. Bazen kontrolsüz eylemler olduğu için polisin bu bölgede "bölge güvenli değil, provakatörler olabilir" diyerek arama için makul bir sebep üretebilir. Haklı ya da haksız... Mesele Taksimdeki çatışmanın bahane edilerek arama yapılabileceği.

Durup duruken aranan dünyadaki ilk adam oldu
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

286 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları