Bilmek istediğin her şeye ulaş
EBITDA, "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization" kelimelerinin baş harflerinin kısaltılması ile oluşmuş bir terimdir. Türkçe'de de "Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar" anlamına çevrilnmiştir ve FAVÖK olarak kullanılır.

Kısaca işletmedeki esas faaliyetin net karına amortisman giderlerinin de katılması ile elde edilen kar olarak özetlenebilir.

EBITDA, bir şirketin verimliliğini ve karlılığını ölçümlemede kullanılan bir kavramdır. Hesaba amortisman katılmaz ise aynı ölçüt EBIT olarak adlandırılır. Örnek bir EBITDA (FAVÖK) hesaplama tablosu için: hesaplabakalim.com/favok-ebitda-hesaplam...
  • Paylaş
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ebitda, işletmenin net esas faaliyet karına amortisman giderlerinin eklenmesi ile elde edilen kar tutarı olarak bilinmektedir. Gelir tablosunda vergi öncesi kardan finansal gelirler, finansal giderler ve amortisman giderlerinin etkileri çıkartılarak bulunur.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR