Bilmek istediğin her şeye ulaş

Edebiyatta zihniyet nedir?

Zihniyet, yazılan eserde dönemin siyasi, dini, sosyal, ekonomik vb. maddi/manevi unsurların esere yansımasıdır. Bu bakımdan bir eser incelenirken dönemin yukarıdaki saydığımız özellikleri de incelenir. Mesela Ziya Gökalp, yazdığı şiirlerde milli unsurlara yer vermiştir. Yaşadığı dönem de sosyal hayatta, siyasette, ekonomide milliyetçi bir akımın yükseldiği bir dönemdir. Aynı şekilde II. Yeni şairlerine baktığımızda derin bir içe kapanıklık, derin bir anlam arayışı göze çarpar çünkü dönemin zihniyeti budur. Dönemin siyasi baskıları ve küresel krizler sanatçılarda böyle bir sanat anlayışının doğmasına zemin hazırlamıştır.
  • Paylaş
Edebiyat=toplum demektir osmanlı zamanında anadoludaki zihniyet divan şiirleri, halk edebiyatı gibi edebi eserlerin aşk, osmanlı devleti gibi konularda gelişir. Tanzimat ile zihniyet devlet meselelerine göre değişir. Yani kısaca zihniyet bir toplumun içinde bulunduğu tarihin edebiyatta yansımasıdır. . .
  • Paylaş
Iki anlam çıkarılabilir sorunun kökünden:
Edebiyat bulunduğu dönemin koşullarından etkilenerek meydana getirilen bir süreçtir.
İkincisi de yazarlar edebiyatı bir düşünceyi empoze etmek için araç olarak kullanabilirler . En basit örneği de Tanzimat dönemi yazarlarından Abdulhak Hamit gibi.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

18122 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları